A. Hoạt động thực hành - Bài 38: Em ôn lại những gì đã học


Giải bài 38: Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 101, 102 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thực hiện lần lượt các hoạt động sau :

a) Tính rồi so sánh giá trị của (a × b) × c và a × (b × c) : 

b) Em và bạn đọc rồi giải thích cho nhau nội dung sau :

Nhận xét :

Phép nhân các số thập phân có tính chất kết hợp :

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của hai số còn lại.

(a\( \times \) b) \( \times \) c = a \( \times \) (b \( \times \) c)

c) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

9,65 × 0,4 × 2,5                                      7,38 × 1,25 × 80

0,25 × 40 × 9,84                                     0,4 × 0,5 × 64,2

Phương pháp giải:

a) Thực hiện phép tính theo đúng yêu cầu của đề bài rồi điền vào bảng.

b) Tự đọc hiểu nội dung đã đóng khung.

c) Vận dụng nhận xét ở phần b, nhân hai số có giá trị tích bằng 1, 10, 100 rồi nhân với số còn lại.

Lời giải chi tiết:

a)  

b) Tự đọc nhận ×ét.

c) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Câu 2

Tính:

a) (28,7 + 34,5) × 2,4                                b) 28,7 + 34,5 × 2,4

Phương pháp giải:

Thực hiện đúng quy tắc tính giá trị biểu thức :

- Biểu thức có dấu ngoặc : Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức không có dấu ngoặc : Tính nhân, chia trước rồi đến phép tính cộng, trừ.

Lời giải chi tiết:

a) (28,7 + 34,5) × 2,4

    = 63,2 × 2,4

    = 151,68

b) 28,7 + 34,5 × 2,4

   = 28,7 + 82,8

   = 111,5

Câu 3

Giải bài toán sau: Mỗi người đi xe đạp mỗi giờ được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 giờ : 12,5km

2,5 giờ : ... km ?

Muốn tìm lời giải ta lấy quãng đường người đó đạp xe trong một giờ nhân với 2,5.

Lời giải chi tiết:

Trong 2,5 giờ người đó đi được số ki-lô-mét là :

12,5 × 2,5 = 31,25 (km)

                           Đáp số: 31,25 km.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 45 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.