A. Hoạt động thực hành - Bài 33 : Em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 33 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 91 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính :

a) 348,93 + 402,5

b) 700,64 – 455,37

c) 23,48 + 6,35 – 10,3

Phương pháp :

*) Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau :

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

*) Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau :

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng ở cột với nhau.

- Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của dấu bị trừ và số trừ.

*) Biểu thức chỉ có phéo cộng và phép trừ thì tính lần lượt từ trái sang phải.

Cách giải :

Câu 2

Tìm \(x\):

a) \(x\) – 6,4 = 7,8 + 1,6                                  b) \(x\) + 3,5 = 4,7 + 2,8

Phương pháp :

- Tính giá trị vế phải trước :

- Áp dụng các quy tắc :

+ Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

+ Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Cách giải :

Câu 3

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 17,86 + 3,78 + 8,14                                b) 56,69 – 23,41 – 18,59

Phương pháp :

a) Áp dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để nhóm các số có tổng là số tự nhiên lại với nhau.

a + b + c = (a + c) + b

b) Áp dụng các công thức :   a – b – c = a – (b + c).

Cách giải :

Câu 4

Giải bài toán sau : 

Một đội công nhân làm đường trong ba ngày làm được 11km. Ngày thứ nhất làm được 4,25km, ngày thứ hai làm được ít hơn ngày thứ nhất 1,5km. Hỏi ngày thứ ba đội công nhân đó làm được bao nhiêu ki-lô-mét đường ?

Phương pháp :

- Số ki-lô-mét đường làm được trong ngày thứ hai = số ki-lô-mét đường làm được trong ngày thứ nhất – 1,5kg.

- Số ki-lô-mét đường làm được trong ngày thứ ba = số ki-lô-mét đường làm được trong cả ba ngày – (số ki-lô-mét đường làm được trong ngày thứ nhất + số ki-lô-mét đường làm được trong ngày thứ hai).

Cách giải :

Ngày thứ hai đội công nhân làm được số ki-lô-mét đường là :

                    4,25 – 1,5 = 2,75 (km)

Ngày thứ ba đội công nhân làm được số ki-lô-mét đường là:

                   11 – (4,25 + 2,75) = 4 (km)

                                         Đáp số: 4km.

Loigiaihaycom


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài