B. Hoạt động thực hành - Bài 26 : Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân


Giải Bài 26 : Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân phần hoạt động thực hành trang 71 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4m 7dm = … m                                      b) 8m 9cm = … m

c) 56m 13cm = … m                                  d) 3dm 28mm = … dm

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài và mối quan hệ giữa hai đơn vị đo liền kề để viết số đo đã cho dưới dạng hỗn số, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

Ta có :

a) 4m 7dm = \(4\dfrac{7}{{10}}\)m = 4,7m                      b) 8m 9cm = \(8\dfrac{9}{{100}}\)m = 8,09m

c) 56m 13cm = \(56\dfrac{{13}}{{100}}\)m = 56,13m          d) 3dm 28mm = \(3\dfrac{{28}}{{100}}\)m = 3,28dm

Vậy ta có kết quả như sau :

a) 4m 7dm = 4,7m                                       b) 8m 9cm = 8,09m

c) 56m 13cm = 56,13m                                d) 3dm 28mm = 3,28dm

Câu 2

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4m = … km                                              b) 3km 705m = … km

c) 12km 68m = … km                                  d) 785m = … km

Phương pháp giải:

Dựa vào cách chuyển đổi : 1km = 1000m, hay 1m = \(\dfrac{1}{{1000}}\)km = 0,001km để viết số đo đã cho dưới dạng phân số hoặc hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

Ta có :

a) 4m = \(\dfrac{{4}}{{1000}}\)km = 0,004km                    b) 3km 705m = \(3\dfrac{{705}}{{1000}}\)km = 3,705km

c) 12km 68m = \(12\dfrac{{68}}{{1000}}\)km = 12,068km          d) 785m = \(\dfrac{{785}}{{1000}}\)km = 0,785km

Vậy ta có kết quả như sau :

a) 4m = 0,004km                                          b) 3km 705m = 3,705km

c) 12km 68m = 12,068km                             d) 785m = 0,785km

Câu 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Mẫu : 5,7m = 57dm.

Cách làm : 5,7m = \(5\dfrac{7}{{10}}\)m = 5m 7dm = 57dm.

a) 3,9m = ….. dm                                        b) 1,36m = …… cm

c) 2,93m = ….. cm                                      d) 4,39m = …… cm

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài và mối quan hệ giữa hai đơn vị đo liền kề để viết số đo độ dài dưới dạng hỗn số, sau đó viết dưới dạng số tự nhiên với đơn vị đo độ dài cho trước.

Lời giải chi tiết:

Ta có :

a) 3,9m = \(3\dfrac{9}{{10}}\)m = 3m 9dm = 39dm 

b) 1,36m = \(1\dfrac{{36}}{{100}}\)m = 1m 36cm = 136cm

c) 2,93m =  \(2\dfrac{{93}}{{100}}\)m = 2m 93cm = 293cm

d) 4,39m = \(4\dfrac{{39}}{{100}}\)m = 4m 39cm = 439cm

Vậy ta có kết quả như sau :

a) 3,9m = 39dm                                        b) 1,36m = 136cm

c) 2,93m = 293cm                                     d) 4,39m = 439cm

Câu 4

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Mẫu : 315cm = 3,15m.

Cách làm : 315cm = 300cm + 15cm = 3m 15cm = \(3\dfrac{{15}}{{100}}\)m = 3,15m.

a) 465cm = … m                                        b) 702cm = … m

c) 93cm = … m                                          d) 25dm = … m

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài và mối quan hệ giữa hai đơn vị đo liền kề để viết số đo độ dài dưới dạng số hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số số thập phân với đơn vị đo độ dài cho trước.

Lời giải chi tiết:

Ta có :

a) 465cm = 400cm + 65cm = 4m 65cm = \(4\dfrac{{65}}{{100}}\)m = 4,65m ;

b) 702cm = 700cm + 2cm = 7m 2cm = \(7\dfrac{2}{{100}}\)m = 7,02m ;

c) 93cm = \(\dfrac{{93}}{{100}}\)m = 0,93m ;

d) 25dm = 20dm + 5dm = 2m 5m = \(2\dfrac{5}{{10}}\)m = 2,5m.

Vậy ta có kết quả như sau :

a) 465cm = 4,65m                                      b) 702cm = 7,02m

c) 93cm = 0,93m                                        d) 25dm = 2,5m

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.