A. Hoạt động thực hành - Bài 18 : Em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 18 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 47 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi và giải thích cho bạn nghe cách làm:

a) \(1\) gấp bao nhiêu lần \(\dfrac{1}{{10}}\)?

b) \(\dfrac{1}{{10}}\) gấp bao nhiêu lần \(\dfrac{1}{{100}}\)?

c) \(\dfrac{1}{{100}}\) gấp bao nhiêu lần \(\dfrac{1}{{1000}}\)?

Phương pháp giải:

Muốn biết số thứ nhất gấp số thứ hai bao nhiêu lần ta lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai.

Lời giải chi tiết:

a) \(1:\dfrac{1}{{10}} = 10\)  nên \(1\)  gấp \(10\) lần \(\dfrac{1}{{10}}\);

b) \(\dfrac{1}{{10}}:\dfrac{1}{{100}} = 10\) nên \(\dfrac{1}{{10}}\) gấp \(10\) lần \(\dfrac{1}{{100}}\);

c) \(\dfrac{1}{{100}}:\dfrac{1}{{1000}} = 10\) nên \(\dfrac{1}{{100}}\) gấp \(10\) lần \(\dfrac{1}{{1000}}\).

Câu 2

Tìm \(x\) :

Phương pháp giải:

Xác định vị trí và vai trò của \(x\) trong phép tính rồi áp dụng các quy tắc :

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Một vòi nước chảy vào bể. Giờ thứ nhất chảy được \(\dfrac{2}{5}\) bể, giờ thứ hai chảy được \(\dfrac{1}{3}\) bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy được bao nhiêu phần bể nước ?

Phương pháp giải:

- Tính tổng số phần bể nước mà vòi nước chảy vào bể trong hai giờ.

- Tìm trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể ta lấy tổng số phần bể nước mà vòi nước chảy vào bể trong hai giờ chia cho \(2.\)

Lời giải chi tiết:

Trong \(2\) giờ vòi nước chảy vào bể được số phần bể nước là:

                   \(\dfrac{2}{{5}} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{11}{15}\)  (bể)

Trung bình mỗi giờ vòi nước chảy vào được số phần bể nước là:

                   \(\dfrac{11}{15}:2 = \dfrac{11}{30}\) (bể)

                                     Đáp số: \(\dfrac{11}{30}\) bể.

Câu 4

Năm nay tuổi mẹ gấp \(5\) lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết rằng mẹ hơn con \(32\) tuổi.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ.

2. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy hiệu của hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé và số lớn.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

                  \(5\, – 1 = 4\) (phần)

Tuổi con hiện nay là :

                  \(32 : 4 × 1 = 8\) (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là :

                  \(8 + 32 =  40\) (tuổi)

                             Đáp số : Con : \(8\) tuổi ;

                                           Mẹ: \(40\) tuổi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 40 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.