A. Hoạt động thực hành - Bài 112 : Em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 112 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 129 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi “Rút thẻ” : 

- Lấy các tấm thẻ có ghi công thức tính vận tốc, quãng đường, thời gian :


- Mỗi bạn rút một tấm thẻ, đọc và giải thích nội dung ghi trên thẻ rồi lấy ví dụ minh họa cho các bạn trong nhóm nghe. 

Phương pháp giải:

Xem lại công thức tính vận tốc, quãng đường, thời gian đã học rồi chơi trò chơi theo hướng dẫn đã cho.

Lời giải chi tiết:

• Thẻ màu vàng :  Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Ví dụ : Một người đi xe máy được quãng đường 170km hết 5 giờ. Tính vận tốc của người đi xe máy.

Giải :

Vận tốc của người đi xe máy là :

            170 : 5 = 34 (km/giờ)

                        Đáp số : 34 km/giờ.

• Thẻ màu xanh :  Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Ví dụ : Một ô tô đi với vận tốc 60km/giờ. Tính quãng đường ô tô đi được trong 2 giờ 15 phút.

Giải :

Đổi : 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ.

Quãng đường ô tô đi được trong 2 giờ 15 phút là :

            60 × 2,25 = 135 (km)

                        Đáp số : 135km.

• Thẻ màu hồng :  Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Ví dụ : Vận tốc bay của một con chim ưng là 90 km/giờ. Tính thời gian để chim ưng bay được quãng đường 60km.

Giải :

Thời gian để chim ưng bay được quãng đường 60km là :

            60 : 90 = \(\dfrac{2}{3}\) (giờ) = 40 phút

                        Đáp số : 40 phút.

Câu 2

a) Tính vận tốc của một ô tô, biết ô tô đó đi được 125km trong 2 giờ 30 phút.

b) Hoa đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ từ nhà đến bến xe hết nửa giờ. Hỏi nhà Hoa cách bến xe bao nhiêu ki-lô-mét ?

c) Một người đi bộ với vận tốc 5 km/giờ và đi được quãng đường 3km. Hỏi người đó đã đi trong bao lâu ?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong đó \(s\) là quãng đường, \(v\) là vận tốc và \(t\) là thời gian. 

Lời giải chi tiết:

a) Đổi : 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

    Vận tốc của ô tô là :

               125 : 2,5 = 50 (km/giờ)

                              Đáp số: 50 km/giờ.

b) Đổi : Nửa giờ = 30 phút = 0,5 giờ

    Nhà Hoa cách bến xe số ki-lô-mét là :

               12 × 0,5 = 6 (km)

                              Đáp số : 6km.

c) Thời gian người đó đã đi là :

               3 : 5 = 0,6 (giờ) = 36 (phút)

                              Đáp số: 36 phút.

Câu 3

Giải bài toán : Quãng đường AB dài 90 km. Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ A đến B. Hỏi ô tô đến B trước xe máy bao lâu biết thời gian ô tô đi là 1,5 giờ và vận tốc ô tô gấp 2 lần vận tốc xe máy?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong đó \(s\) là quãng đường, \(v\) là vận tốc và \(t\) là thời gian. 

Lời giải chi tiết:

Vận tốc của ô tô là :

             90 : 1,5 = 60 (km/giờ)

Vận tốc của xe máy là :

             60 : 2 = 30 (km/giờ)

Thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là :

             90 : 30 = 3 (giờ)

Thời gian ô tô đến trước xe máy là :

             3 – 1,5 = 1,5 (giờ)

                         Đáp số : 1,5 giờ.

Câu 4

Giải bài toán : Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 180km. Tìm vận tốc của  mỗi ô tô, biết rằng vận tốc ô tô đi từ A bằng \(\dfrac{2}{3}\) vận tốc ô tô đi từ B.

Phương pháp giải:

- Hai xe xuất phát cùng 1 lúc và chuyển động ngược chiều nhau nên ta tìm tổng vận tốc theo công thức:

   Tổng vận tốc = quãng đường AB : thời gian đi để gặp nhau.

- Tìm vận tốc mỗi xe theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tổng vận tốc của hai ô tô là :

            180 : 2 = 90 (km/giờ)

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

             2 + 3 = 5 (phần)

Vận tốc của ô tô đi từ A là:

            90 : 5 × 2 = 36 (km/giờ)

Vận tốc của ô tô đi từ B là:

             90 – 36 = 54 (km/giờ)

               Đáp số : Ô tô đi từ A: 36 km/giờ ;

                             Ô tô đi từ B: 54 km/giờ.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 56 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.