B. Hoạt động thực hành - Bài 11 : Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ nghịch


Giải Bài 11 : Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ nghịch phần hoạt động thực hành trang 33 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Giải bài toán sau bằng hai cách :

Để lát xong một cái sân gạch trong 12 ngày cần 2 thợ xây. Hỏi nếu muốn lát xong cái sân đó trong 3 ngày thì cần bao nhiêu thợ xây? (mức làm việc của mỗi người như nhau).

Phương pháp giải:

Công việc lát cái sân không đổi. Số ngày lát sân giảm đi bao nhiêu lần thì số thợ xây phải gấp lên bấy nhiều lần. Vậy số ngày lát sân và số thợ xây là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Để giải bài toán ta có thể làm theo 2 cách:

- Cách 1 : Rút về đơn vị.

- Cách 2 : Tìm tỉ số : 12 ngày gấp 3 ngày bao nhiều lần thì số thợ xây cần có để lát xong cái sân trong 3 ngày cũng gấp lên bấy nhiêu lần.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :          12 ngày : 2 thợ xây

                        3 ngày : … thợ xây ?

Bài giải :

Câu 2

Giải bài toán sau :

Để chuyển hết gạo trên tàu vào kho trong 8 giờ cần 15 công nhân. Hỏi muốn chuyển hết gạo trên tàu vào kho trong 2 giờ thì cần bao nhiêu công nhân? (Mức làm việc của mỗi người như nhau).

Phương pháp giải:

Số gạo cần chuyển vào kho không đổi. Số giờ để chuyển hết gạo vào kho giảm đi bao nhiêu lần thì số công nhân phải gấp lên bấy nhiều lần. Vậy số giờ để chuyển hết gạo vào kho và số công nhân là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Để giải bài toán ta có thể làm theo 2 cách:

- Cách 1 : Rút về đơn vị.

- Cách 2 : Tìm tỉ số : 8 giờ gấp 2 giờ bao nhiều lần thì số công nhân cần có để chuyển hết gạo vào kho trong 2 giờ cũng gấp lên bấy nhiêu lần.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :          8 giờ : 15 công nhân

                        2 giờ : … công nhân ?

Bài giải :

Câu 3

Giải bài toán sau :

Nếu có 10 người thì làm xong  một công việc trong 7 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (mức làm việc của mỗi người như nhau).

Phương pháp giải:

Giải bằng phương pháp rút về đơn vị :

- Tìm số người để làm xong công việc trong 1 ngày.

- Số người cần có để làm xong công việc đó trong 5 ngày = số người để làm xong công việc trong 1 ngày : 5.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt : 

 7 ngày : 10 người                  

 5 ngày : … người ?

Bài giải (Phương pháp rút về đơn vị)

Muốn làm xong công việc đó trong 1 ngày thì cần số người là :

                      10 × 7 = 70 (người)

Muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần số người là :

                      70 : 5 = 14 (người)

                                 Đáp số : 14 người.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 38 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.