A. Hoạt động thực hành - Bài 103 : Ôn tập về đo thời gian


Giải Bài 103 : Ôn tập về đo thời gian phần hoạt động thực hành trang 109, 110 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi “Đồng hồ chỉ mấy giờ, mấy phút ?” :

Lớp chia thành 2 hoặc 3 nhóm ; mỗi nhóm chọn 6 bạn tham gia trò chơi thi viết và đọc giờ chính xác (xem hình vẽ dưới đây) :

Nhóm ghi chính xác giờ, phút trên các mặt đồng hồ (A ; B ; C ; D ; E ; G) và đọc đúng giờ, phút trên mặt đồng hồ bất kì thì được khen thưởng. (Chú ý : Mỗi nhóm thảo luận để mỗi bạn đều có thể đọc chính xác đến phút khi được chỉ định).

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ các đồng hồ đã cho rồi đọc giờ trên mỗi đồng hồ đó. Lưu ý : Kim ngắn chỉ số giờ và kim dài chỉ số phút.

Lời giải chi tiết:

Số giờ trên các đồng hồ đã cho là :

• Đồng hồ A : 10 giờ 10 phút.

• Đồng hồ B : 7 giờ.

• Đồng hồ C : 9 giờ 20 phút.

• Đồng hồ D : 3 giờ 28 phút.

• Đồng hồ E : 4 giờ 37 phút (hoặc 5 giờ kém 23 phút).

• Đồng hồ  G : 0 giờ 44 phút (hoặc 1 giờ kém 16 phút).

Câu 2

Thảo luận để trả lời câu hỏi :

a) Năm nhuận có bao nhiêu ngày ?

b) Năm không nhuận có bao nhiêu ngày ?

c) Tháng 2 của năm nhuận có bao nhiêu ngày, của năm không nhuận có bao nhiêu ngày ?

d) Trong một năm, các tháng nào có 31 ngày ?

Phương pháp giải:

Nhớ lại cách xem lịch đã học ở lớp dưới để hoàn thành bài tập đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) Năm nhuận có 366 ngày.

b) Năm không nhuận có 365 ngày.

c) Tháng 2 của năm nhuận có 29 ngày, của năm không nhuận có 28 ngày.

d) Trong một năm, các tháng có 31 ngày là: Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.

Câu 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách chuyển đổi :

1 năm = 12 tháng ;      1 ngày = 24 giờ ;

1 giờ = 60 phút ;         1 phút = 60 giây ;

1 thế kỉ = 100 năm ;    1 tuần  = 7 ngày.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách chuyển đổi :

1 năm = 12 tháng ;      1 giờ = 60 phút;         1 phút = 60 giây.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

- Ta có 1 giờ = 60 phút, do đó để đổi một số từ đơn vị phút sang đơn vị giờ ta lấy số đó chia cho 60.

- Ta có 1 phút = 60 giây, do đó để đổi một số từ đơn vị giây sang đơn vị phút ta lấy số đó chia cho 60.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 55 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí