B. Hoạt động thực hành - Bài 10 : Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ thuận


Giải Bài 10 : Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ thuận phần hoạt động thực hành trang 29 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Giải bài toán sau bằng hai cách :

Một đội thủy lợi trong 2 ngày đào được 46m mương. Hỏi trong 10 ngày đội thủy lợi đó đào được bao nhiêu mét mương? (Biết rằng số mét mương đào được mỗi ngày như nhau).

Phương pháp giải:

Số ngày làm việc và số mét mương đào được là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Số ngày làm việc gấp lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì số mét mương đào được cũng gấp lên (hoặc giảm đi) bấy nhiêu lần.

Để giải bài toán ta có thể giải bằng 2 cách:

 - Cách 1 : Rút về đơn vị.

+) Tìm số mét mương đạo được trong 1 ngày = số mét mương đạo được trong 2 ngày : 2.

+) Tìm số mét mương đạo được trong 10 ngày = số mét mương đạo được trong 1 ngày  × 10.

- Cách 2 : Tìm tỉ số.

+) Tìm tỉ số giữa 10 ngày và 2 ngày.

+) 10 ngày gấp 2 ngày bao nhiêu lần thì số mét mương đạo được trong 10 ngày gấp số mét mương đạo được trong 2 ngày bấy nhiêu lần. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :          2 ngày   :  46m

                        10 ngày : … m ?

Câu 2

Giải bài toán sau :

Hiện nay số dân của một xã là 4000 người. Trung bình cứ 1000 người thì sau một năm tăng thêm 17 người. Hãy tính xem một năm sau, số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp tìm tỉ số :

- Tìm tỉ số giữa 4000 người và 1000 người.

- 4000 người gấp 1000 người thì số dân tăng thêm cũng gấp 17 người bấy nhiêu lần.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :    1000 người : tăng 17 người

                  4000 người : tăng … người ?

Bài giải :

4000 người gấp 1000 người số lần là :

4000 : 1000 = 4 (lần)

Một năm sau, số dân của xã đó tăng thêm số người là :

17 × 4 = 68 (người)

Đáp số : 68 người.

Câu 3

Giải bài toán sau : 

Lan mua 5 cái bút như nhau hết 75 000 đồng. Hỏi Lan mua 7 cái bút như thế hết bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

Dùng phương pháp rút về đơn vị :

+) Tìm số tiền khi mua 1 cái bút = số tiền khi mua 5 cái bút : 5.

+) Tìm số tiền khi mua 7 cái bút = số tiền khi mua 1 cái bút × 7.

Lời giải chi tiết:

Lan mua 1 cái bút hết số tiền là :

 75 000 : 5  = 15 000 (đồng)

Lan mua 7 cái bút như thế hết số tiền là :

15 000 × 7 = 105 000 (đồng)

Đáp số : 105 000 đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 38 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.