A. Hoạt động thực hành - Bài 89 : Em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 89 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 79 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi “Truyền điện – Nhân, chia số đo thời gian” :

Mỗi bạn nghĩ ra một phép tính nhân số đo thời gian với một số hoặc chia số đo thời gian cho một số. Chẳng hạn, bạn thứ nhất nêu :  3 giờ 14 phút × 2, đố bạn thứ hai, bạn thứ hai nêu kết quả tính. Cứ tiếp tục như thế cho hết một vòng chơi.

Phương pháp giải:

Xem lại cách nhân số đo thời gian với một số hoặc chia số đo thời gian cho một số rồi chơi theo hướng dẫn ở đề bài.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ :

• 3 giờ 14 phút × 2 = 6 giờ 28 phút ;

• 15 phút 45 giây × 3 = 45 phút 135 giây = 47 phút 15 giây ;

• 52 giờ 36 phút : 4 = 13 giờ 9 phút ;

• 8 giờ 5 phút : 5 = 1 giờ 37 phút.

Câu 2

Tính : 

a) 5 giờ 13 phút × 6

b) 25 phút 14 giây × 7

c) 56 phút 35 giây : 7

d) 10 giờ 21 phút : 9

Phương pháp giải:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Tính:

a) (4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút) × 5

b) 4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút × 5

c) (6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây) : 4

d) 6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây  : 4

Phương pháp giải:

- Ta thực hiện tính giá trị biểu thức như đối với các số tự nhiên: biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tính lần lượt phép nhân, chia trước, phép cộng, trừ sau sau.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng

- Nếu số phút lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của phút là giờ; số giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của giây là phút.

Lời giải chi tiết:

a) (4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút) × 5

    = 7 giờ 35 phút × 5

    = 35 giờ 175 phút  (175 phút = 2 giờ 55 phút)

    = 37 giờ 55 phút      

b) 4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút × 5

   = 4 giờ 20 phút + 15 giờ 75 phút

   = 19 giờ 95 phút  (95 phút = 1 giờ 35 phút)

   = 20 giờ 35 phút

c) (6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây) : 4

    = 13 phút 52 giây : 4

    = 3 phút 28 giây

d) 6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây  : 4

    = 6 phút 20 giây + 1 phút 53 giây

    = 7 phút 73 giây  (73 giây = 1 phút 13 giây)

    = 8 phút 13 giây

Câu 4

Một người thợ mộc làm xong 1 cái ghế hết 2 giờ 12 phút, làm xong 1 cái bàn hết 3 giờ 15 phút. Hỏi người đó làm 3 cái ghế và 2 cái bàn thì hết bao nhiêu thời gian?

Phương pháp giải:

- Thời gian làm xong 3 cái ghế = Thời gian làm xong 1 cái ghế × 3.

- Thời gian làm xong 2 cái bàn = Thời gian làm làm xong 1 cái bàn × 2.

- Thời gian làm 3 cái ghế và 2 cái bàn = Thời gian làm xong 3 cái ghế + Thời gian làm xong 2 cái bàn.

Lời giải chi tiết:

Người đó làm xong 3 cái ghế hết số thời gian là :

           2 giờ 12 phút × 3 = 6 giờ 36 phút

Người đó làm xong 2 cái bàn hết số thời gian là :

          3 giờ 15 phút × 2 = 6 giờ 30 phút

Người đó làm xong 3 cái ghế và 2 cái bàn hết số thời gian là :

       6 giờ 36 phút + 6 giờ 30 phút = 12 giờ 66 phút

      12 giờ 66 phút = 13 giờ 6 phút

                              Đáp số : 13 giờ 6 phút.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 106 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí