A. Hoạt động cơ bản - Bài 74 : Mét khối


Giải Bài 74 : Mét khối phần hoạt động cơ bản trang 47, 48 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi "Ghép thẻ".

Thi đua nhau ghép các cặp thẻ cho thích hợp, chẳng hạn :

Phương pháp giải:

Để đọc (hoặc viết) các số đo thể tích ta đọc (hoặc viết) số đo trước rồi đọc (hoặc viết) tên đơn vị đo thể tích.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đọc kĩ nội dung sau và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn :

Lời giải chi tiết:

Các em đọc kĩ các nội dung trên và nghe thầy/cô hướng dẫn để hiểu rõ nội dung hơn.

Câu 3

a) Chơi trò chơi “Đố bạn”

Viết một số đo thể tích bất kì, đố bạn bên cạnh đọc số đo vừa viết.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

2m3 = ...... dm3              2m3 = ........ cm3

2dm3 = ....... m3             2cm3 = ........ m3

Phương pháp giải:

a) Để đọc (hoặc viết) các số đo thể tích ta đọc (hoặc viết) số đo trước rồi đọc (hoặc viết) tên đơn vị đo thể tích.

b) Áp dụng cách chuyển đổi :

            1m3 = 1000dm3.

            1m3 = 1 000 000cm3.

Lời giải chi tiết:

a) Ví dụ :

•  2m3 đọc là : hai mét khối.

•  568m3 đọc là : năm trăm sáu mươi tám mét khối.

•  \(\dfrac{7}{9}\)m3 đọc là : bảy phần chín mét khối.

•  13,303m3 đọc là : mười ba phẩy ba trăm linh ba mét khối.

b) 2m3 = 2000dm3 

    2m= 2 000 000cm3

    2dm3 = 0,002m3

    2cm3 = 0,000002m3

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 24 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí