A. Hoạt động cơ bản - Bài 62 : Chu vi hình tròn


Giải Bài 62 : Chu vi hình tròn phần hoạt động cơ bản trang 13, 14 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thực hiện lần lượt các hoạt động sau :

a) Lấy bìa cứng, vẽ và cắt một hình tròn có bán kính 2cm.

- Ta đánh dấu một điểm A trên đường tròn.

- Đặt điểm A trùng với vạch 0 trên một cái thước có vạch chia ×ăng-ti-mét và mi-li-mét.

- Lăn hình tròn một vòng trên thước đó thì thấy rằng điểm A lăn đến vị trí điểm B trên thước kẻ, đánh dấu điểm B đó.

b) Đọc kĩ nội dung sau :

 Độ dài của đường tròn bán kính 2cm chính là độ dài của đoạn thẳng AB.

Độ dài của một đường tròn gọi là chu vi hình tròn đó.

Lời giải chi tiết:

Các em thực hiện lần lượt các hoạt động theo hướng dẫn.

Câu 2

Đọc kĩ nội dung sau và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn :

Lời giải chi tiết:

Các em đọc kĩ các nội dung trên và nghe thầy/cô hướng dẫn để hiểu rõ nội dung hơn.

Câu 3

Tính chu vi hình tròn có :

a) Đường kính d = 2,5cm ;                             b) Bán kính r = 14dm.

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

C = d × 3,14

Hoặc :

Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

C = r × 2 × 3,14

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình tròn là :

      2,5 × 3,14 = 7,85 (cm)

b) Đổi \(\dfrac{1}{4}\)dm = 0,25dm

Chu vi hình tròn là :

      0,25 × 2 × 3,14 = 1,57 (dm)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí