A. Hoạt động cơ bản - Bài 44 : Chia một số tự nhiên cho một số thập phân


Giải bài 44 : Chia một số tự nhiên cho một số thập phân phần hoạt động cơ bản trang 112, 113, 114 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi “Cùng tính rồi so sánh” :

a) Em và bạn lần lượt tính, mỗi em một phần rồi so sánh hai kết quả tính với nhau:

    4,8 : 8 và (4,8 × 10) : (8 × 10);

    24 : 5 và (24 × 2) : (5 × 2) ;

    28,84 : 7 và (28,84 × 100) : (7 × 100).

b) Em và bạn cùng đọc rồi nói lại cho nhau nghe nội dung sau :

Khi nhân số bị chia và số chia với cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi.

Phương pháp giải:

a) Phân chia nhiệm vụ rồi thực hiện phép tính.

   So sánh các kết quả và rút ra nhận xét.

b) Đọc nội dung trong phần đóng khung.

Lời giải chi tiết:

• \(4,8 : 8 = 0,6\)

 \((4,8 \times 10) : (8 \times 10) = 0,6\)

Vậy \(4,8 : 8 = (4,8\times 10) : (8 \times 10)\)

• \(24 : 5 = 4,8\)

 \((24 \times 2) : (5 \times 2) = 4,8\)

Vậy \(24 : 5 = (24 \times 2) : (5 \times 2)\)

• \(28,84 : 7 = 4,12\)

\((28,84 \times 100) : (7 \times 100) = 4,12\)

Vậy \(28,84 : 7 = \)\((28,84 \times 100) : (7 \times 100).\)

Câu 2

a) Em và bạn đọc bài toán :

Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là  và chiều rộng là  Hỏi chiều dài của mảnh vường đó là bao nhiêu mét ?

b) Em và bạn thảo luận để trả lời các câu hỏi :

- Muốn biết chiều dài mảnh vườn là bao nhiêu mét ta phải làm phép tính gì ?

- Phép tính đó viết như thế nào ?

- Thực hiện phép tính đó như thế nào ?

c) Em và bạn đọc rồi nói lại cho nhau nghe nội dung sau :

Ta có : 52 : 6,5 = (52  x 10) : (6,5 x 10) = 520 : 65.

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau: 

Phương pháp giải:

a) Đọc đề bài theo yêu cầu.

b) Dựa vào thông tin trong đề bài, suy luận và trả lời các câu hỏi.

c) Đọc nội dung.

Lời giải chi tiết:

b)

– Muốn tìm chiều dài của mảnh vườn ta cần làm phép tính chia.

- Phép tính đó được viết là : 52 : 6,5

- Muốn thực hiện phép tính đó :

Câu 3

a) Em và bạn cùng thảo luận để thực hiện phép chia 75 : 6,25.

b) Em và bạn đọc kĩ rồi nói lại cho nhau nghe nội dung sau :

Ta đặt tính rồi làm như sau : 

c) Em và bạn đọc rồi nói lại cho nhau nghe nội dung sau :

 Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

 

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức ở bài 2, thực hiện phép chia tương tự.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

a) Em và bạn đố nhau xem ai đặt tính rồi tính đúng và nhanh hơn :

   5 : 2,5                                       26 : 6,5

   7 : 17,5                                     459 : 6,8.

b) Em và bạn nói cho nhau nghe cách làm và thống nhất kết quả tính.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về phép chia đã học, đặt tính rồi tính.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.