A. Hoạt động cơ bản - Bài 31 : Tổng nhiều số thập phân


Giải Bài 31 : Tổng nhiều số thập phân phần hoạt động cơ bản trang 84, 85 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi “ Tổng hai số thập phân” :

- Em viết hai số thập phân bất kì rồi đưa cho bạn bên cạnh tìm tổng hai số đó, sau đó đưa cho bạn khác kiểm tra kết quả.

- Ghi lại các tổng mà nhóm em đã tính được, rồi cùng kiểm tra lại.

Phương pháp giải:

Em tự lấy hai số tự nhiên bất kì rồi tính tổng hai số theo quy tắc :

*) Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau :

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải chi tiết:

Em có thể lấy hai số thập phân và tính tổng như sau :

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{12,6}\\{44,5}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,57,1}\end{array}\)                        \(\begin{array}{*{20}{c}}{\,\, + \begin{array}{*{20}{c}}{58,75}\\{85,2\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,143,95}\end{array}\)                          \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{215,4\,\,\,}\\{407,09}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,622,49}\end{array}\)

Câu 2

a) Đọc kĩ ví dụ sau và giải thích cho bạn nghe :

b) Nói với bạn cách tính tổng nhiều số thập phân, lấy ví dụ minh họa.

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ ví dụ mẫu rồi xác định cách tính tổng nhiều số thập phân và nói cho bạn nghe.

Lời giải chi tiết:

*) Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân. Ta thực hiện theo các bước như sau :

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

*) Ví dụ :  16,7 + 22,4 + 45,46

Ta đặt tính như sau :

                        \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{16,7\,\,\,\,}\\\begin{array}{l}22,4\\45,46\,\end{array}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,84,56\,}\end{array}\)

Câu 3

a) Thảo luận cách giải bài toán sau :

Bài toán : Người ta uốn một sợi dây thép thành hình tam giác có độ dài các cách lần lượt là 9,3dm; 7,25dm; 10dm. Tính chu vi của hình tam giác đó.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính chu vi tam giác : P = a + b + c, trong đó a, b, c là lần lượt các cạnh của hình tam giác.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có công thức tính chu vi hình tam giác là: P = a + b + c, trong đó a, b, c là lần lượt các cạnh của hình tam giác

Áp dụng công thức trên ta tính được chu vi hình tam giác đã cho.

b) Chu vi của hình tam giác đó là :

              9,3 + 7,25 + 10 = 26,55 (dm)

                                    Đáp án: 26,55dm.

Câu 4

a) Tính: 4,37 + 16,35 + 8,25.

b) Nêu một bài toán sử dụng các phép tính trên rồi nói với bạn cách giải bài toán đó.

Phương pháp giải:

a) Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân. Ta thực hiện theo các bước như sau :

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

b) Em suy nghĩ kĩ và tự nêu một bài toán có sử dụng các phép tính trên rồi giải bài toán đó.

Lời giải chi tiết:

a) Ta đặt tính và tính như sau :

                        \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{\,\,4,37}\\\begin{array}{l}16,35\\\,\,8,25\,\end{array}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,28,97\,}\end{array}\)

b) Ta có thể nêu bài toán như sau: Một cửa hàng có 4,37m vải xanh, 17,35m vải đỏ và 8,25m vải trắng. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu mét vải ?

Để giải bài toán này ta làm như sau :

Cửa hàng đó có tất cả số mét vải là :

      4,37 + 17,35 + 8,25 = 28,97 (m vải)

                              Đáp số: 28,97m vải.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.