A. Hoạt động cơ bản - Bài 30 : Cộng hai số thập phân


Giải Bài 30 : Cộng hai số thập phân phần hoạt động cơ bản trang 80, 81 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

- Quan sát hình dưới đây :

- Em đố bạn viết cân nặng của các con vật theo thứ tự từ bé đến lớn vào bảng sau :

Phương pháp giải:

So sánh các số thập phân rồi viết cân nặng của các con vật theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải chi tiết:

Ta có : 0,2 tấn < 0,75 tấn < 0,9 tấn < 5,4 tấn.

Vậy ta có bảng kết quả như sau :

Câu 2

Thực hành lần lượt các hoạt động :

a) Đọc bài toán :

• Bài toán : Đường gấp khúc ABC gồ đoạn AB dài 1,36m và đoạn BC dài 2,93m. Hỏi đường gấp khúc đó có độ dài bao nhiêu mét ?

b) Thảo luận cách giải bài toán :

- Để tính độ dài đường gấp khúc ta phải thực hiện phép tính gì ?

- Cùng nhau suy nghĩ cách thực hiện phép tính.

-  Nói với bạn cách thực hiện phép tính.

• Đổi :     1,36m = 136cm

               2,93m = 293cm

• Thực hiện phép tính : 

                            \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{136}\\{293}\end{array}}\\\hline{\,\,\,429}\end{array}\)

Ta có :    136cm + 293cm = 429cm.

• Đổi :     429cm = 4,29m.

  Vậy :     1,36 + 2,93 = 4,29  (m).

c) Đọc kĩ nội dung sau :

Để tính 1,36 + 2,93 = ?, thông thường ta đặt tính rồi làm như sau :

Phương pháp giải:

Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài của tất cả các đoạn thẳng trong đường gấp khúc đó.

Lời giải chi tiết:

b) - Để tính độ dài đường gấp khúc ABC ta phải làm phép tính cộng:

Độ dài đường gấp khúc ABC = Độ dài đoạn thẳng AB + Độ dài đoạn thẳng BC.

- Để giải bài toán này ta có thể đổi số đo các đoạn thẳng AB và BC thành số đo có đơn vị đo là xăng-ti-mét rồi tính tổng độ dài hai đoạn thẳng, sau đó lại đổi số đo vừa tìm được thành số đo có đơn vị là mét.

Câu 3

Thực hành lần lượt các hoạt động sau :

a) Thảo luận cách đặt tính rồi tính :  12,6 + 9,78.

b) Đọc kĩ nội dung sau :

Để tính 12,6 + 9,78 = ?, thông thường ta đặt tính rồi làm như sau :

c) Đặt tính rồi tính: 23,4  + 8,76.

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau :

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải chi tiết:

c) Ta đặt tính rồi tính như sau :

                        \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{23,4\,\,\,\,\,\,}\\{8,76}\end{array}}\\\hline{\,32,16}\end{array}\)

Câu 4

a) Đọc kĩ nội dung sau và đố bạn nêu cách cộng hai số thập phân.

Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau :

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

b) Nói cho bạn cách cộng hai số thập phân, lấy ví dụ minh họa.

Phương pháp giải:

Xem lại cách cộng số thập phân vừa học ở trên rồi lấy ví dụ minh họa.

Lời giải chi tiết:

*) Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau :

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

*) Ta có thể lấy ví dụ như sau :

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.