Giải SBT Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo Bài 7: Gia đình thương yêu

Giải Bài tập Nói và nghe trang 20 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo


Để buổi thảo luận về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất diễn ra thành công, theo em, nhóm cũng như bản thân mỗi thành viên cần chuẩn bị những gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Để buổi thảo luận về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất diễn ra thành công, theo em, nhóm cũng như bản thân mỗi thành viên cần chuẩn bị những gì?

Phương pháp giải:

Xem lại hướng dẫn trong phần Nói và nghe ở bài Lắng nghe lịch sử nước mình trong SGK

Lời giải chi tiết:

Để buổi thảo luận về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất diễn ra thành công, theo em, nhóm cũng như bản thân mỗi thành viên cần chuẩn bị:

- Thành lập nhóm và phân công công việc: Một nhóm nhỏ nên gồm khoảng 4-6 thành viên. Nhóm trưởng phân công công việc cho từng thành viên, theo dõi tiến độ chuẩn bị và dẫn dắt buổi thảo luận. Thư kí ghi chép ý kiến của các thành viên trong buổi thảo luận.

- Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận: Sau khi chia nhóm, mỗi thành viên cần chuẩn bị nội dung theo sự phân công của nhóm trưởng.

- Thống nhất thời gian, địa điểm và mục tiêu của buổi thảo luận: Cần trả lời các câu hỏi để tìm ra mục đích của buổi thảo luận, thời gian dự kiến, dành bao nhiêu thời gian cho mỗi ý kiến

Câu 2

Câu lạc bộ văn học của trường em đang chuẩn bị tổ chức Hội thơ. Tuần này, câu lạc bộ sẽ họp để bàn về các tiêu chí đánh giá các bài dự thi, trong đó có bàn về tiêu chí đánh giá một đoạn văn chia sẻ cảm xúc về một bài thơ hay. Em là một thành viên trong câu lạc bộ. Em hãy chuẩn bị để trình bày ý kiến của mình.

Phương pháp giải:

Liên hệ bản thân

Lời giải chi tiết:

- Xác định mục đích của buổi thảo luận, thời gian dự kiến dành cho nhóm cũng như cho phần em trình bày ý kiến

- Chuẩn bị ý kiến bàn về tiêu chí đánh giá một đoạn văn chia sẻ cảm xúc về một bài thơ hay. Em có thể tham khảo đoạn văn em mới viết ở phần Viết và các ý trong bảng kiểm đoạn văn ghi lại cảm xúc về một đoạn thơ.

- Phác thảo dàn ý bài nói dưới dạng các gạch đầu dòng và các cụm từ ngắn để dễ nhớ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí