Bài 57: Em đã được học những gì ?


Giải bài 57: Em đã được học những gì ? trang 147, 148 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần 1

1. Chữ số 9 trong số thập phân 85,924 có giá trị là:

A. \(\dfrac{9}{{1000}}\)                                        B. \(\dfrac{9}{{100}}\)

C. \(\dfrac{9}{{10}}\)                                            D. \(9\)

2. 1% của 100 000 đồng là:

A. 1 đồng                                 B. 10 đồng

C. 100 đồng                             D. 1000 đồng

Phương pháp giải:

1) Xác định vị trí của chữ số 9 trong số thập phân đã cho rồi chọn đáp án đúng.

2) Muốn tìm 1% của 100 000 đồng ta lấy 100 000 chia cho 100 rồi nhân với 1 hoặc lấy 100 000 nhân với 1 rồi chia cho 100, sau đó ghi thêm đơn vị đo vào kết quả.

Lời giải chi tiết:

1. Chữ số 9 trong số thập phân đã cho nằm ở hàng phần mười nên có giá trị là \(\dfrac{9}{{10}}\).

Đáp án đúng là: C. \(\dfrac{9}{{10}}\).

2. 1% của 100 000 đồng là :

     100 000 : 100 × 1 = 1000 (đồng)

Đáp án đúng là: D. 1000 đồng.

Phần 2

Câu 1 (trang 147 sách VNEN toán 5 tập 1)

Viết số thập phân có:

a) Sáu đơn vị, chín phần mười.

b) Ba mươi tám đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm.

c) Không đơn vị, sáu trăm linh năm phần nghìn.

d) Bốn mươi chín phần trăm.

Phương pháp giải :

Xác định giá trị của các hàng trăm, chục, đơn vị, phần mươi, phần trăm, phần nghìn rồi viết số thập phân thích hợp.

Giải chi tiết:

a) Sáu đơn vị, chín phần mười : 6,9.

b) Ba mươi tám đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm: 38,54.

c) Không đơn vị, sáu trăm linh năm phần nghìn: 0,605.

d) Bốn mươi chín phần trăm: 0,49.

 Câu 2 (trang 147 sách VNEN toán 5 tập 1)

Đặt tính rồi tính :

a) 36,74 + 49,16                                        b) 95,64 - 28,45

c) 34,05 × 2,8                                            d) 79,5 : 2,5

Phương pháp giải :

Vận dụng quy tắc thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân đã học rồi đặt tính và tính.

Giải chi tiết:

 

Câu 3 (trang 147 sách VNEN toán 5 tập 1) 

May mỗi khăn trải giường hết 2,8m vải. Hỏi có 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu khăn trải giường như thế và còn thừa mấy mét vải ?

Phương pháp giải :

Muốn tìm lời giải ta thực hiện phép chia :  429,5 : 2,8. Kết quả của phép chia này là số khăn trải giường may được nhiều nhất; số dư là số mét vải còn thừa.

Giải chi tiết:

Thực hiện phép chia ta có :    429,5 : 2,8 = 153 (dư 1,1).

Vậy nếu có 429,5m vải thì may được nhiều nhất 153 chiếc khăn trải giường và còn thừa 1,1m vải.

              Đáp số: 153 chiếc ; dư 1,1m vải. 

Câu 4 (trang 148 sách VNEN toán 5 tập 1)

Nhà bạn Thành có mảnh vườn hình chữ nhật, chiều dài là 18m và chiều rộng là 15m. Để làm đường đi chung cho tổ dân phố, nhà bạn thành đã dành một phần đất hình tam giác của mảnh vườn đó (Xem hình vẽ). Tính tỉ số phần trăm của diện tích đất đã cắt để làm đường và diện tích mảnh vườn đó.

Phương pháp giải :

- Tìm diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật : Lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo). 

- Tìm diện tích của hình tam giác.

- Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác với diện tích của mảnh đất.

Giải chi tiết:

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

                18 × 15 = 270 \(({m^2})\)

Diện tích mảnh đất hình tam giác bị cắt đi là:

                15 × 3,6 : 2 = 27 \(({m^2})\)

Tỉ số phần trăm của diện tích đất đã cắt để làm đường và diện tích mảnh vườn là:

                27 : 270 = 0,1 = 10%

                                    Đáp số: 10%.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 36 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.