Giải bài 4 trang 44 vở bài tập Địa lí 9


Giải bài 4 trang 44 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bài 17 trong SGK, hãy hoàn chỉnh bảng.

Đề bài

Dựa vào bài 17 trong SGK, hãy hoàn chỉnh bảng.

NHỮNG ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN VỚI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khả năng tổng hợp kiến thức, SGK/62-64, địa lí 9.

Lời giải chi tiết

NHỮNG ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN VỚI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu
  • Giải bài 3 trang 43 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 3 trang 43 vở bài tập Địa lí 9, Dưới đây là một số tiêu chí về dân cư, xã hội ở Trung du và miền núi Bắc Bộ. a) Hãy tính tỉ lệ các tiêu chí phát triển dân cư, xã hội của hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc so với cả nước (cả nước = 100%). Ghi kết quả vào bảng sau: b) Đánh dấu (X) vào ý đúng

  • Giải bài 2 trang 43 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 2 trang 43 vở bài tập Địa lí 9, Nối cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp:

  • Giải bài 1 trang 42 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 1 trang 42 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào lược đồ a) Hãy điền tên các tỉnh giáp Trung Quốc và giáp Lào vào chỗ chấm (…). b) Nêu tóm tắt ý nghĩa vị trí địa lí vùng.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí