Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Bình chọn:
4.3 trên 84 phiếu
Bài 1 trang 36 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 36 vở bài tập Địa lí 9, Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển năm 2014.

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 36 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu X vào ý đúng Đường bộ có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa là do A. các phương tiện giao thông vận tải đường bộ có tính cơ động. B. mỗi phương tiện vận tải đường bộ chở đường nhiều hàng hơn mỗi phương tiện vận tải khác. C. vận chuyển bằng đường bộ rẻ nhất. D. xây dựng đường bộ có giá thành thấp nhất.

Xem lời giải

Bài 3 trang 36 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 36 vở bài tập Địa lí 9, Quốc lộ 1A đi qua các vùng kinh tế

Xem lời giải

Bài 4 trang 37 vở bài tập Địa lí 9

Dựa vào hình 14.1 trong SGK, hãy điền số các tuyến đường bộ vào hình sau

Xem lời giải

Bài 5 trang 38 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 5 trang 38 vở bài tập Địa lí 9, Đường sắt Thống Nhất đi qua các vùng kinh tế

Xem lời giải

Bài 6 trang 38 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 6 trang 38 vở bài tập Địa lí 9,Những dịch vụ cơ bản của bưu chính viễn thông là

Xem lời giải