ĐỊA LÍ KINH TẾ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 17 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 17 vở bài tập Địa lí 9, Cho số liệu cơ cấu GDP của nước ta năm 2014. - Nông – lâm – ngư nghiệp: 19,7% - Công nghiệp – xây dựng: 36,9% - Dịch vụ: 43,4% Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP của nước ta năm 2014.

Xem lời giải

Bài 2 trang 17 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 17 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng sau: Ghép nối năm ở cột bên trái với các sự kiện ở cột bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 18 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 18 vở bài tập Địa lí 9, Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta a) Theo ngành b) Theo lãnh thổ c) Theo thành phần kinh tế

Xem lời giải

Bài 4 trang 18 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 4 trang 18 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào hình 6.2 SGK, hãy điền các tỉnh của ba vùng kinh tế trọng điểm - Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Xem lời giải

Bài 5 trang 19 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 5 trang 19 vở bài tập Địa lí 9, Hãy điền tên các vùng kinh tế vào bảng chú giải của lược đồ sau.

Xem lời giải

Bài 1 trang 20 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 20 vở bài tập Địa lí 9, Hãy điền vào các ô trống sơ đồ sau các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 20 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 20 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng sau: Ghép các ý ở cột bên trái với các ý ở cột bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 21 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 21 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng: Nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự thay đổi to lớn trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta sau đổi mới là: A. nông dân cần cù lao động. B. đường lối đổi mới trong nông nghiệp. C. khí hậu thuận lợi. D. đất đai màu mỡ

Xem lời giải

Bài 4 trang 21 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 4 trang 21 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý sai: Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta vì A. đảm bảo được nước tưới trong mùa khô. B. chống úng lụt trong mùa mưa bão. C. góp phần mở rộng diện tích canh tác. D. chấm dứt được các thiên tai

Xem lời giải

Bài 5 trang 21 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 5 trang 21 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng: Thị trường ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất nông nghiệp? A. thị trường thúc đẩy đa dạng hóa nông nghiệp. B. Thị trường ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ nông sản. C. Thị trường không ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp. D. Cả 3 ý trên đều sai.

Xem lời giải

Bài 1 trang 22 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 22 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu sau a) Vẽ biểu đồ (4 đường đồ thị) thể hiện sự tăng trưởng các tiêu chí ở bảng trên. b) Biểu đồ trên cho thấy (Đánh dấu X vào ý đúng nhất). c) Sản lượng lúa có tốc độ tăng nhanh nhất do

Xem lời giải

Bài 3 trang 24 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 24 vở bài tập Địa lí 9, Hãy điền vào lượng đồ sau các vùng chăn nuôi nhiều trâu bò, lợn, gia cầm

Xem lời giải

Bài 1 trang 25 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 25 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu dưới đây, hãy điền vào ô trống cơ cấu diện tích rừng nước ta năm 2014, từ đó vẽ biểu đồ hình trò biểu hiện cơ cấu các loại rừng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 25 vở bài tập Địa lí 9, Tỉ trọng cao của diện tích rừng phòng hộ nói lên điều gì về ý nghĩa rừng nước ta?

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 25 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng Nơi phân bố rừng phòng hộ nước ta là: A. đầu nguồn của các dòng sông và dải ven biển. B. xung quanh các khu dân cư. C. chỉ có ở vùng núi. D. những vùng có khí hậu khác nghiệt.

Xem lời giải

Bài 4 trang 26 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 4 trang 26 vở bài tập Địa lí 9, Điền vào sơ đồ sau đây những thuận lợi về tự nhiên để phát triển ngành thủy sản.

Xem lời giải

Bài 5 trang 26 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 5 trang 26 vở bài tập Địa lí 9, Điền vào sơ đồ sau đây những khó khăn về tự nhiên và kinh tế - xã hội đối với ngành thủy sản.

Xem lời giải

Bài 1 trang 27 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 27 vở bài tập Địa lí 9, Tính cơ cấu diện tích cây trồng phân theo nhóm cây, điền kết quả vào các ô trống sau: b) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích giao trồng theo nhóm cây. c) Từ bảng số liệu và biểu đồ, nhận xét sự thay đổi về quy mô diện tích của các nhóm cây. d) Dựa vào biểu đồ, nhận xét sự thay đổi tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây.

Xem lời giải

Bài 2 trang 28 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 28 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu a) Nhận xét sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm nước ta. b) Tại sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng nhanh? c) Tại sao đàn trâu không tăng?

Xem lời giải

Bài 1 trang 28 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 28 vở bài tập Địa lí 9, Ghi tên các ngành công nghiệp trọng điểm vào các ô trống để hoàn thành sơ đồ.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất