ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 100 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 100 vở bài tập Địa lí 9, Nêu đặc điểm về vị trí địa lí tỉnh (thành phố) nơi em ở (giáp những đâu?).

Xem lời giải

Bài 2 trang 100 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 100 vở bài tập Địa lí 9, Kể tên những đơn vị hành chính lớn ở tỉnh (thành phố) của em?

Xem lời giải

Bài 3 trang 100 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 100 vở bài tập Địa lí 9, Điền các nội dung vào bảng sau

Xem lời giải

Bài 1 trang 101 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 101 vở bài tập Địa lí 9, Điền các số liệu phù hợp vào sơ đồ sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 101 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 101 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới biến động dân số của TP. Hà Nội là do A. gia tăng tự nhiên của dân số. B. gia tăng cơ giới

Xem lời giải

Bài 3 trang 102 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 102 vở bài tập Địa lí 9, Điền các nội dung phù hợp vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 102 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 4 trang 102 vở bài tập Địa lí 9, Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của TP. Hà Nội

Xem lời giải

Bài 5 trang 102 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 5 trang 102 vở bài tập Địa lí 9, Nêu nhận xét khái quát về đặc điểm kinh tế của TP. Hà Nội a) Hoạt động kinh tế chủ yếu là? b) Tốc độ phát triển kinh tế? c) Đánh giá chung về trình độ phát triển kinh tế?

Xem lời giải

Bài 1 trang 103 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 103 vở bài tập Địa lí 9, Điền tên các ngành công nghiệp và các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của TP. Hà Nội.

Xem lời giải

Bài 2 trang 103 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 103 vở bài tập Địa lí 9, Nêu tên một số cơ sở sản xuất công nghiệp lớn của TP.Hồ Chí Minh và sản phẩm của cơ sở đó.

Xem lời giải

Bài 3 trang 104 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 104 vở bài tập Địa lí 9, Điền các nội dung phù hợp vào sơ đồ sau.

Xem lời giải

Bài 4 trang 104 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 4 trang 104 vở bài tập Địa lí 9, Nêu một số hoạt động dịch vụ của TP. Hà Nội. a) Các loại hình vận tải chính (đánh dấu vào ý đúng) b) Kể tên một số tuyến giao thông chính. c) Kể tên một số địa điểm du lịch chính của tỉnh (thành phố). d) Kể tên một số khu công nghiệp (khu chế xuất) ở tỉnh (thành phố).

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất