Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ

Bình chọn:
4.7 trên 94 phiếu
Bài 1 trang 57 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 57 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng số liệu Điền tên tỉnh theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích, dân số vào bảng sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 58 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 58 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào hình 23.1 và 23.2 trong SGK, điền nội dung phù hợp vào bảng sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 58 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 58 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Loại thiên tai ít gây thiệt hại ở Bắc Trung Bộ A. bão lũ, lũ quét. B. động đất, sóng thần. C. hạn hán, thiếu nước. D. gió fơn Tây Nam.

Xem lời giải

Bài 4 trang 58 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 4 trang 58 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng nhất. A. trồng rừng. B. xây dựng hệ thống hồ chứa. C. áp dụng rộng rãi hệ thống canh tác theo hướng nông lâm kết hợp. D. cả 3 ý trên đều đúng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 59 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 5 trang 59 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng số liệu sau a) Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện độ chênh lệch về một số tiêu chí phát triển dân cư, xã hội ở Bắc Trung Bộ so với cả nước (cả nước=100,0%) b) Đánh dấu (X) vào ý đúng

Xem lời giải

Bài 6 trang 60 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 6 trang 60 vở bài tập Địa lí 9, Điền tên các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa thế giới ở Bắc Trung Bộ được UNESCO công nhận vào bảng sau

Xem lời giải

Các chương, bài khác