Giải bài 2 trang 43 vở bài tập Địa lí 9


Đề bài

Phương pháp giải - Xem chi tiết

SGK/63, địa lí 9.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu
  • Giải bài 3 trang 43 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 3 trang 43 vở bài tập Địa lí 9, Dưới đây là một số tiêu chí về dân cư, xã hội ở Trung du và miền núi Bắc Bộ. a) Hãy tính tỉ lệ các tiêu chí phát triển dân cư, xã hội của hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc so với cả nước (cả nước = 100%). Ghi kết quả vào bảng sau: b) Đánh dấu (X) vào ý đúng

  • Giải bài 4 trang 44 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 4 trang 44 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bài 17 trong SGK, hãy hoàn chỉnh bảng.

  • Giải bài 1 trang 42 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 1 trang 42 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào lược đồ a) Hãy điền tên các tỉnh giáp Trung Quốc và giáp Lào vào chỗ chấm (…). b) Nêu tóm tắt ý nghĩa vị trí địa lí vùng.

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.