Bài 4 trang 34 tập bản đồ Lịch sử 7


Giải bài 4 trang 34 tập bản đồ Sử 7. Quan sát hình 47 - Nguyễn Trãi trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Đề bài

Quan sát hình 47 - Nguyễn Trãi trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

a) Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

1. Nguyễn Trãi (1380-1442) là:

☐ Nhà chính trị, quân sự tài ba.

☐ Anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới.

☐ Người đã cải trang làm Lê Lợi, chỉ huy một toán quân liều chết phá vòng vây quân giặc vào năm 1418.

2. Nguyễn Trãi có những tác phẩm nổi tiếng nào dưới đây?

☐ Châu cơ thắng thưởng, Chinh tây kỉ hành, Minh lương cẩm tú.

☐ Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Chí Linh sơn phú, Quôc âm thi tập, Dư địa chí.

☐ Văn minh cố suý, Cổ tâm bách vịnh, Hồng Đức quốc âm thi tập.

3. Tư tưởng nổi bật của Nguyễn Trãi là gì?

☐ Tấm lòng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân.

☐ Tấm lòng yêu nước gắn với quyền lợi của vua, quan và tầng lớp thống trị.

☐ Tấm lòng trọng nghĩa, thương dân và chống lại tầng lớp thống trị.

b) Nêu suy nghĩ của em về những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông.

"Ức Trai đương lúc Thái Tổ mới sáng nghiệp theo về Lỗi Giang. Trong thì bàn kế hoạch ở nơi màn trướng, ngoài thì thảo văn thư dụ hàng các thành. Văn chương tiên sinh làm vẻ vang cho nước, lại được vua tin, quý trọng".

(Lê Thánh Tông - Con người và sự nghiệp)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 6. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc

Lời giải chi tiết

a)

1.

☒ Nhà chính trị, quân sự tài ba.

☒ Anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới.

2. ☒ Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Chí Linh sơn phú, Quôc âm thi tập, Dư địa chí.

3. ☒ Tấm lòng trọng nghĩa, thương dân và chống lại tầng lớp thống trị.

b) Những đóng góp của Nguyễn Trãi:

- Nguyễn Trãi có công rất lớn trong thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và đối với việc xây dựng và phát triển đất nước thời Lê sơ.

- Là một danh nhân văn hóa thế giới có nhiều tác phẩm có giá trị “làm vẻ vang cho nước” như: Quân Trung Từ mệnh tập, Bình Ngô Đại Cáo…

=> Ông luôn nêu cao tinh thần nhân nghĩa, yêu nước, thương dân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí