Bài 3 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 7


Giải bài 3 trang 33 tập bản đồ Sử 7. Em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Câu 1

Thời Lê sơ nước ta có những tác phẩm văn học nổi tiếng nào?

☐ Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo.

☐ Việt giám thông khảo luận, An Nam hình thăng đồ.

☐ Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 5. Văn học, khoa học nghệ thuật thời Lê sơ

Lời giải chi tiết:

☒ Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo.

☒ Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập.

Câu 2

Thời Lê sơ nước ta có những tác phẩm sử học nổi tiếng nào?

☐ Quỳnh uyển cửu ca, Thập giới cô hồn quốc ngữ văn.

☐ Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục, Hoàng triều quan chế.

☐ Hồng Đức bản đồ, Bản thảo thực vật toát yếu, Đại thành toán pháp.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 5. Văn học, khoa học nghệ thuật thời Lê sơ

Lời giải chi tiết:

☒ Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục, Hoàng triều quan chế.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí