Bài 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 trang 91, 92 SBT Vật lí 10


Giải bài 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 trang 91, 92 sách bài tập vật lý 10. Xác định lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm nóng chảy 100 g nước đá ở 0°C. Cho biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

38.1.

Xác định lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm nóng chảy 100 g nước đá ở 0°C. Cho biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg.

A. Q = 0,34.103J.                        B. Q = 340.105 J.

C. Q = 34.107J.                           D. Q = 34.103 J.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(Q = \lambda m\)

Lời giải chi tiết:

Ta có lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm nóng chảy 100 g nước đá ở 0°C là \(Q = \lambda m = {0,1.3,4.10^5} = 34000J\)

Chọn đáp án D

38.2.

Xác định lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm bay hơi 100 g nước ở 100°C. Cho biết nhiệt hoá hơi riêng của nước là  J/kg .

A. Q = 23.106J                         B. Q = 2,3.105J.

C. Q = 2,3.106J.                       D. Q = 0,23.104J.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(Q = L.m\)

Lời giải chi tiết:

Lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm bay hơi 100 g nước ở 100°C là \(Q = L.m = {2,3.10^6}.0,1 = 230000J\)

Chọn đáp án B

38.3.

Xác định lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm nóng chảy cục nước đá khối lượng 50 g và đang có nhiệt độ - 20°C. Cho biết nước đá có nhiệt nóng chảy riêng là 3,4.105 J/kg và nhiệt dung riêng là 2,09.103 J/kg.K.

A. Q ≈36 kJ.               B. Q ≈ 190 kJ.

C.Q ≈19 kJ.                 D. Q ≈ 1,9 kJ.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(Q = \lambda m\); \(Q = mc\Delta t\)

Lời giải chi tiết:

Lượng nhiệt Q cung cấp để làm nóng chảy cục nước đá khối lượng m = 50 g và nhiệt độ ban đầu \({t_0} =  - {20^0}C\)có giá trị bằng:

\(Q = cm(t - {t_0}) + \lambda m = m{\rm{[}}c(t - {t_0}) + \lambda {\rm{]}}\)

Thay số \(Q = {50.10^{ - 3}}{\rm{[}}{2,09.10^3}(0 - ( - 20) + {3,4.10^5}){\rm{]\~19kJ}}\)

Chọn đáp án C

38.4.

Nhiệt lượng cần để làm nóng chảy 8 kg nhôm ở \({20^0}C\) là:

A. \({5.9.10^6}J\)

B. \({59.10^4}J\)

C. \({4.7.10^6}J\)

D. \({47.10^6}J\)

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(Q = mc\Delta t\)

Lời giải chi tiết:

Nhiệt lượng cần để 8kg nhôm ở 20 độ nóng chảy là \(Q = mc\Delta t = 8.896.(658 - 20)\~{4,6.10^6}J\)

Chọn đáp án C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài