Bài 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 trang 87 SBT Vật lí 10


Giải bài 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 trang 87 sách bài tập vật lý 10. Một thanh dầm cầu bằng sắt có độ dài 10 m khi nhiệt độ ngoài trời là 10°C. Độ dài của thanh dầm sẽ tăng thêm bao nhiêu khi nhiệt độ ngoài trời là 40°C.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

36.1.

Một thanh dầm cầu bằng sắt có độ dài 10 m khi nhiệt độ ngoài trời là 10°C. Độ dài của thanh dầm sẽ tăng thêm bao nhiêu khi nhiệt độ ngoài trời là 40°C. Cho biết hộ số nở dài của sắt là 11.10-6 K-1.

A. Tăng xấp xỉ 3,6 mm.

B. Tăng xấp xỉ 1,2 mm.

C. Tăng xấp xỉ 4,8 mm.

D. Tăng xấp xỉ 3,3 mm.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(\Delta \ell  = {\ell _0}.\alpha \Delta t\)

Lời giải chi tiết:

Ta có \(\Delta \ell  = {\ell _0}.\alpha \Delta t = {10.11.10^{ - 6}}.(40 - 10)\\ = {3,3.10^{ - 3}}m = 3,3mm\)

Chọn đáp án D

36.2.

Một thanh nhôm và một thanh thép ở 0°C có cùng độ dài là l0. Khi nung nóng tới 100°C, độ dài của hai thanh chênh nhau 0,5 mm. Xác định độ dài lcủa hai thanh này ở 0°C. Cho biết hệ số nở dài của nhôm là 24.10-6 K-1 và của thép là 11.10-6 K-1.

A. l0 ≈ 0,38 m.

B. l0 ≈ 5,0 m.

C. l0 = 0,25 m.

D. l0 = 1,5 m.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(\Delta \ell  = {\ell _0}.\alpha \Delta t\)

Lời giải chi tiết:

\(\Delta {\ell _1} = {\ell _0}.{\alpha _1}.\Delta t;\Delta {\ell _2} = {\ell _0}.{\alpha _2}.\Delta t\)

\( \to \Delta {\ell _1} - \Delta {\ell _2} = {\ell _0}.\Delta t({\alpha _1} - {\alpha _2}) = 0,5mm\)

\( \to {\ell _0} = \dfrac{{\Delta {\ell _1} - \Delta {\ell _2}}}{{\Delta t({\alpha _1} - {\alpha _2})}} = \dfrac{{0,5mm}}{{100.(24 - 11){{.10}^{ - 6}}}} \\= 384,6mm\) ≈ 0,38 m. 

Chọn đáp án A

36.3.

Đường sắt từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 1500 km khi nhiệt độ trung bình là 20°C. Về mùa hè khi nhiệt độ tăng lên tới 40°C thì đoạn đường sắt này dài thêm bao nhiêu ? Cho biết hệ số nở dài của sắt là 11.10-6 K-1.

A. Xấp xỉ 200 m.

B. Xấp xỉ 330 m.

C. Xấp xỉ 550 m.

D. Xấp xỉ 150 m.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(\Delta \ell  = {\ell _0}.\alpha \Delta t\)

Lời giải chi tiết:

Ta có \(\Delta \ell  = {1500000.11.10^{ - 6}}.(40 - 20) = 330m\)

Chọn đáp án B

36.4.

Một băng kép gồm hai lá kim loại thẳng, lá đồng ở dưới, là thép ở trên. Khi bị nung nóng thì:

A. Băng kép cong xuống dưới, vì đồng có hệ số nở dài lớn hơn thép.

B. Băng kép cong lên trên, vì thép có hệ số nở dài lớn hơn đồng.

C. Băng kép cong xuống dưới, vì đồng có hệ số nở dài nhỏ hơn thép 

D. Băng kép cong lên trên, vì thép có hệ số nở dài nhỏ hơn đồng

Phương pháp giải:

Hệ số nở dài càng lớn thì kim loại càng nở vì nhiệt nhiều

Lời giải chi tiết:

Ta có: Hệ số nở dài càng lớn thì kim loại càng nở vì nhiệt nhiều

Chọn đáp án D

36.5.

Khi đốt nóng một vành kim loại mỏng và đồng chất thì

A. Đường kính ngoài và đường kính trong tăng theo tỉ lệ như nhau

B. Đường kính ngoài và đường kính trong tăng theo tỉ lệ khác nhau

C. Đường kính ngoài tăng, đường kính trong không đổi

D. Đường kính ngoài tăng, đường kính trong giảm theo tỉ lệ như nhau

Lời giải chi tiết:

Vì thanh kim loại mỏng và đồng chất nên thanh kim loại sẽ nở đều như nhau ở mọi nơi.

Chọn đáp án A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.