Bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 70 SBT Vật lí 10


Giải bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 70 sách bài tập vật lý 10. Hệ thức nào dưới đây không phù hợp với nội dung định luật Sác-lơ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

30.1.

Hệ thức nào dưới đây không phù hợp với nội dung định luật Sác-lơ?

A. p/T = hằng số.

B. p ~ 1/T.      

C. p ~ T.

D.  \({{{p_1}} \over {{T_1}}} = {{{p_2}} \over {{T_2}}}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật Sác - lơ: trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối \(\dfrac{p}{T} = \cos nt\)

Lời giải chi tiết:

A,C,D - đều đúng vì là các cách viết khác nhau của biểu thức của định luật Sác - lơ

B - sai vì trong biểu thức B thì p và T tỉ lệ nghịch với nhau

Chọn đáp án B

30.2.

Đốt nóng một lượng khí chứa trong một bình kín gần như không nở vì nhiệt sao cho nhiệt độ tuyệt đối của khí tăng lên 1,5 lần. Khi đó áp suất của khí trong bình

A. tăng lên 3 lần.

B. giảm đi 3 lần.

C. tăng lên 1,5 lần.

D. giảm đi 1,5 lần.

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật Sác - lơ: trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối \(\dfrac{p}{T} = \cos nt\)

Lời giải chi tiết:

Áp dụng định luật Sác - lơ: trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối \(\dfrac{p}{T} = \cos nt\)

Theo đề bài, nhiệt độ tuyệt đối của khối khí tăng lên 1,5 lần nên áp suất của khối khí cũng tăng lên 1,5 lần

Chọn đáp án C

30.3.

 Đường biểu diễn nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng tích?

 

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về quá trình đẳng tích: quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi

Lời giải chi tiết:

A,B,D - đều đúng

C - đồ thị của quá trình đẳng áp 

Chọn đáp án C

30.4.

Quá trình nào sau đây có liên quan tới định luật Sác-lơ ?

A. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên như cũ.

B. Thổi không khí vào một quả bóng bay.

C. Đun nóng khí trong một xilanh kín.

D. Đun nóng khí trong một xilanh hở.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về quá trình đẳng tích: quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi

Lời giải chi tiết:

A,D - thể tích của khối khí bị thay đổi

B - lượng khí bị thay đổi 

C - xilanh kín nên thể tích của khối khí là không đổi, khi đó sự thay đổi áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của khối khí tuân theo định luật Sác - lơ

Chọn đáp án C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 30.5, 30.6, 30.7, 30.8 trang 71 SBT Vật lí 10

    Giải bài 30.5, 30.6, 30.7, 30.8 trang 71 sách bài tập vật lý 10. Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ 20°C và áp suất 105 Pa. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 40°C thì áp suất trong bình sẽ là bao nhiêu ?

  • Bài 30.9, 30.10 trang 71 SBT Vật lí 10

    Giải bài 1 trang 8 sách bài tập vật lý 10. Biết thể tích của một lượng khí là không đổi. Hãy giải bài toán sau đây bằng hai cách: dùng công thức; dùng đồ thị.

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.