Giải bài 3 trang 13 vở bài tập Địa lí 9


Giải bài 3 trang 13 vở bài tập Địa lí 9, a) Nhận xét về cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta. - Sử dụng lao động nhất là khu vực: … - Sử dụng ít lao động nhất là khu vực: … b) Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động ở nước ta. - Khu vực có tỉ trọng lao động giảm: … - Khu vực có tỉ trọng lao động tăng: … c) Sự thay đổi vậy là chiều hướng (Đánh dấu X vào ý đúng). A. Tích cực. B. Không tích cực.

Đề bài

 

a) Nhận xét về cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta.

- Sử dụng lao động nhất là khu vực: …

- Sử dụng ít lao động nhất là khu vực: …

b) Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động ở nước ta.

- Khu vực có tỉ trọng lao động giảm: …

- Khu vực có tỉ trọng lao động tăng: …

c) Sự thay đổi vậy là chiều hướng (Đánh dấu X vào ý đúng).

A. Tích cực.        B. Không tích cực.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Nhận xét về cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta.

- Sử dụng lao động nhất là khu vực: Nông – lâm – ngư nghiệp (46,3% - 2014).

- Sử dụng ít lao động nhất là khu vực: Công nghiệp – xây dựng (21,3% - 2014).

b) Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động ở nước ta.

- Khu vực có tỉ trọng lao động giảm: Nông – lâm – ngư nghiệp, giảm từ 57,3% (2005) xuống còn 46,3% (2014), tức là giảm đi 11%.

- Khu vực có tỉ trọng lao động tăng: Công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Trong đó, dịch vụ tăng từ 24,5% (2005) lên 32,4% (2014) – tăng 7,9%. Còn ngành công nghiệp – xây dựng tăng từ 18,2% (2005) lên 21,3% (2015) – tăng 3,1%.

c) Sự thay đổi cơ cấu lao động theo chiều hướng, giảm tỉ trọng khu vực I và tăng tỉ trọng khu vực II, III là theo chiều hướng tích cực phù hợp với quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Chọn: A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu
 • Giải bài 4 trang 14 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 14 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu X vào ý đúng Tình trạng thiếu việc làm là đặc trưng ở vùng nào của nước ta? A. Thành thị. B. Nông thôn. C. Cả hai vùng.

 • Giải bài 5 trang 14 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 5 trang 14 vở bài tập Địa lí 9, Nối cột bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

 • Giải bài 6 trang 14 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 6 trang 14 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng Ý nào dưới đây không biểu hiện được chất lượng cuộc sống ở nước ta đang được nâng lên? A. Tỉ lệ người lớn biết chữ được nâng lên. B. Thu nhập bình quân trên đầu người tăng. C. Cơ cấu sử dụng lao động thay đổi theo hướng tích cực. D. Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội tốt hơn.

 • Giải bài 2 trang 13 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 13 vở bài tập Địa lí 9, Điền nội dung phù hợp vào sơ đồ sau:

 • Giải bài 1 trang 12 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 12 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu và biểu đồ Nhận xét về nguồn lao động của nước ta (dựa vào bảng số liệu, biểu đồ và kiến thức đã học) - Về số lượng: … - Về phân bố: … - Về chất lượng: …

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí