Giải bài 1 trang 12 vở bài tập Địa lí 9


Giải bài 1 trang 12 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu và biểu đồ Nhận xét về nguồn lao động của nước ta (dựa vào bảng số liệu, biểu đồ và kiến thức đã học) - Về số lượng: … - Về phân bố: … - Về chất lượng: …

Đề bài

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét bảng số liệu và biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Nhận xét về nguồn lao động nước ta:

- Về số lượng: nguồn lao động nước ta đông và dồi dào. Tăng liên tục từ năm 2000 đến năm 2014, từ 38,5 triệu người lên 53,7 triệu người. Năm 2014 tỉ lệ lao động chiếm 59% trong tổng số dân.

- Về phân bố: Lao động nước ta chủ yếu sống ở nông thôn chiếm 69,3% (2014), trong khi đó thành thị chỉ chiếm 30,7% cùng năm.

- Về chất lượng: Chất lượng lao động cuả nước ta còn nhiều hạn chế, năm 2014 tỉ lệ lao động đã qua đào tạo của nước ta chỉ chiếm 18,6% trong tổng số lao động.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu
 • Giải bài 2 trang 13 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 13 vở bài tập Địa lí 9, Điền nội dung phù hợp vào sơ đồ sau:

 • Giải bài 3 trang 13 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 13 vở bài tập Địa lí 9, a) Nhận xét về cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta. - Sử dụng lao động nhất là khu vực: … - Sử dụng ít lao động nhất là khu vực: … b) Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động ở nước ta. - Khu vực có tỉ trọng lao động giảm: … - Khu vực có tỉ trọng lao động tăng: … c) Sự thay đổi vậy là chiều hướng (Đánh dấu X vào ý đúng). A. Tích cực. B. Không tích cực.

 • Giải bài 4 trang 14 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 14 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu X vào ý đúng Tình trạng thiếu việc làm là đặc trưng ở vùng nào của nước ta? A. Thành thị. B. Nông thôn. C. Cả hai vùng.

 • Giải bài 5 trang 14 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 5 trang 14 vở bài tập Địa lí 9, Nối cột bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

 • Giải bài 6 trang 14 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 6 trang 14 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng Ý nào dưới đây không biểu hiện được chất lượng cuộc sống ở nước ta đang được nâng lên? A. Tỉ lệ người lớn biết chữ được nâng lên. B. Thu nhập bình quân trên đầu người tăng. C. Cơ cấu sử dụng lao động thay đổi theo hướng tích cực. D. Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội tốt hơn.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí