Bài 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 trang 67,68 SBT Vật lí 10


Giải bài 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 trang 67,68 sách bài tập vật lý 10. Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

29.1.

Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định ?

A. Áp suất, thể tích, khối lượng.

B. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.

C. Thể tích, trọng lượng, áp suất.

D. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về thông số trạng thái của chất khi: 3 thông số: áp suất, nhiệt độ, thể tích

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án B

29.2.

Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình ?

A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín.

B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng.

C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động.

D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về đẳng quá trình: đẳng quá trình là quá trình biến đổi trạng thái của chất khí mà có một trong 3 thông số trạng thái không đổi

Lời giải chi tiết:

A - đúng vì trong quá trình thay đổi trạng thái, thể tích khí là không đổi do bình kín, gọi là quá trình đẳng tích 

Chọn đáp án A

29.3.

Đẩy pit-tông của một xilanh đủ chậm để nén lượng khí chứa trong xilanh sao cho thể tích của lượng khí này giảm đi 2 lần ở nhiệt độ không đổi. Khi đó áp suất của khí trong xi lanh

A. giảm đi 2 lần.

B. tăng lên 2 lần.

C. tăng thêm 4 lần.

D. không thay đổi.

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật Bôi lơ ma ri ốt: \({p_1}{V_1} = {p_2}{V_2}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({V_1} = 2{V_2}\)

\({p_1}{V_1} = {p_2}{V_2} \to {p_2} = \dfrac{{{p_1}{V_1}}}{{{V_2}}} = \dfrac{{{p_1}.2{V_2}}}{V} = 2{p_1}\)

Chọn đáp án B

29.4.

Hệ thức nào sau đây là của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ?

A. p1V2 = p2V1.

B. p/V = hằng số.

C. pV = hằng số.

D. V/p = hằng số.

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật Bôi lơ ma ri ốt: \({p_1}{V_1} = {p_2}{V_2}\) hay \(pV = c{\rm{onst}}\)

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án C

29.5.

Đường nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt?

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về quá trình đẳng nhiệt: là quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi

Lời giải chi tiết:

Hình A, C, D - đều có nhiệt độ không đổi

Hình B - có áp suất p không đổi

Chọn đáp án B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 29.6,29.7,29.8,29.99,29.10 trang 68,69 SBT Vật lí 10

    Giải bài 29.6,29.7,29.8,29.99,29.10 trang 68,69 sách bài tập vật lý 10. Người ta điều chế khí hiđrô và chứa vào một bình lớn dưới áp suất 1 atm, ở nhiệt độ 20°C. Tính thể tích khí phải lấy từ bình lớn ra để nạp vào một bình nhỏ thể tích 20 lít dưới áp suất 25 atm.

  • Bài 29.11, 29.12, 29.13 trang 69 SBT Vật lí 10

    Giải bài 29.11, 29.12, 29.13 trang 69 sách bài tập vật lý 10. Ớ chính giữa một ống thuỷ tinh nằm ngang, tiết diện nhỏ, chiều dài L = 100 cm, hai đầu bịt kín có một cột thuỷ ngân dài h = 20 cm. Trong ống có không khí.

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.