Bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 trang 66 SBT Vật lí 10


Giải bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 trang 66ách bài tập vật lý 10. Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

28.1.

Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng ?

A. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra.

B. Các phân tử chuyển động không ngừng.

C. Các phân tử chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ của vật càng cao.

D. Khi tốc độ của các phân tử giảm thì nhiệt độ của vật giảm.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về thuyết động học phân tử chất khí: Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao

Lời giải chi tiết:

B,C - đúng theo lí thuyết thuyết động học phân tử chất khí

D - đúng vì D tương đương C

A - sai

Chọn đáp án A

28.2.

Câu nào sau đây nói về chuyển động phân tử ở các thể khác nhau là không đúng ?

A. Các phân tử chất rắn dao động xung quanh các vị trí cân bằng xác định.

B. Các phân tử chất lỏng dao động xung quanh các vị trí cân bằng có thể di chuyển được.

C. Các phân tử chất khí không dao động xung quanh các vị trí cân bằng.

D. Các phân tử chất rắn, chất lỏng và chất khí đều chuyển động hỗn độn như nhau.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về cấu tạo chất:

+ Ở thể khí, lực tương tác giữa các phân tử rất yếu nên các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn

+ Ở thể rắn, lực tương tác giữa các phân tử rất mạnh nên giữ được các phân tử ở các vị trí cân bằng xác định, làm cho chúng chỉ có thể dao động xung quanh các vị trí này

+ Ở thể lỏng, lực tương tác giữa các phân tử lớn hơn ở thể khí nhưng nhỏ hơn ở thể rắn, nên các phân tử dao động xung quanh các vị trí cân bằng có thể di chuyển được.

Lời giải chi tiết:

D - sai vì ở thể khí, các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn; ở thể rắn, các phân tử doa động xung quanh các vị trí cân bằng xác định, ở thể lỏng, các phân tử dao động xung quanh các vị trí cân bằng có thể di chuyển được

Chọn đáp án D

28.3.

Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng ?

A. Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau.

B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử.

C. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử.

D. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về lực tương tác phân tử: Giữa các phân tử cấu tạo nên vật đồng thời có lực hút và đẩy. Độ lớn của những lực này phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử.

Lời giải chi tiết:

Lực tương tác phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử gần nhau. Lực tương tác phân tử bao gồm lực hút và đẩy. Độ lớn của những lực này phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử. Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực đẩy mạnh hơn lực hút, khi khoảng cách giữa các phân tử lớn thì lực hút mạnh hơn lực đẩy

Chọn đáp án C

28.4.

Nhận xét nào sau đây về các phân tử khí lí tưởng là không đúng ?

A. Có thể tích riêng không đáng kể.

B. Có lực tương tác không đáng kể khi không va chạm.

C. Có khối lượng không đáng kể.

D. Có vận tốc càng lớn khi nhiệt độ phân tử càng cao.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về:

+ Thuyết động học phân tử chất khí: các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao

+ Khái niệm khí lí tưởng: là chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm

Lời giải chi tiết:

A - đúng vì các phân tử khí ở rất xa nhau nên thể tích riêng của các phân tử khí rất nhỏ so với thể tích bình chứa

B - đúng vì khí lí tưởng các phân tử coi như chỉ tương tác khi va chạm
D - đúng vì theo thuyết động học phân tử chất khí các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao

Chọn đáp án C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.