Bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 trang 57 SBT Vật lí 10


Giải bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 trang 57 sách bài tập vật lý 10. Một người đẩy chiếc hòm khối lượng 150 kg dịch chuyển một đoạn 5 m trên mặt sàn ngang. Hệ số ma sát của mặt sàn là 0,1. Lấy g ≈ 10 m/s2. Xác định công tối thiểu mà người này phải thực hiện.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

24.1.

24.1. Một người đẩy chiếc hòm khối lượng 150 kg dịch chuyển một đoạn 5 m trên mặt sàn ngang. Hệ số ma sát của mặt sàn là 0,1. Lấy g ≈ 10 m/s2. Xác định công tối thiểu mà người này phải thực hiện.

A. 75 J.                  

B. 150 J.                

C. 500 J.                

D. 750 J.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức

\({F_{msn(\max )}} = \mu N\)

\(A = F.S\)

Lời giải chi tiết:

Lực tối thiểu người cần thực hiện để làm dịch chuyển chiếc hòm: \(F = {F_{msn(\max )}} = \mu N = \mu P = \mu mg \\= 0,1.150.10 = 150N\)

Công tối thiểu mà người này cần thực hiện:\(A = F.S = 150.5 = 750J\)

Chọn đáp án D

24.2.

Một vật trọng lượng 50 N được kéo thẳng đều từ mặt đất lên độ cao 10 m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây. Xác định công suất của lực kéo.

A. 1 W.                  

B. 0,5 W.               

C. 5 W.                  

D. 1 W.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức

\(A = {\rm{W}} = mgh = P.h\)

\(P = \dfrac{A}{t}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có\(A = {\rm{W}} = mgh = P.h = 50.10 = 500J\)

t = 1 phút 40 giây = 100s

Suy ra công suất của lực kéo là \(P = \dfrac{A}{t} = \dfrac{{500}}{{100}} = 5W\)

Chọn đáp án C

24.3.

Một ô tô trọng lượng 5000 N, chuyển động thẳng đều trên đoạn đường phẳng ngang dài 3 km. Cho biết hệ số ma sát của mặt đường là 0,08. Tính công thực hiện bởi động cơ ô tô trên đoạn đường này.

A. 1500 kJ.          

B. 1200 kJ.          

C. 1250 kJ.          

D. 880 kJ.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức

\({F_{ms}} = \mu N\)

\(A = F.S\)

Lời giải chi tiết:

Vì ô tô chuyển động thẳng đều nên lực của động cơ ô tô cân bằng với lực ma sát:

\(F = {F_{ms}} = \mu N = \mu P = 0,08.5000 = 400N\)

Lại có \(S = 3km = 3000m\)

Công thực hiện bởi động cơ ô tô trên đoạn đường này là

\(A = F.S = 400.3000 = 1200000J = 1200kJ\)

Chọn đáp án B

24.4.

Một cần cẩu nâng một vật khối lượng 500 kg lên cao với gia tốc 0,2 m/s2 trong khoảng thời gian 5 s. Lấy g = 9,8 m/s2. Xác định công và công suất của lực nâng do cần cẩu thực hiện trong khoảng thời gian này. Bỏ qua sức cản của không khí.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức

+ Công: \(A = F.S\)

+ Công suất: \(P = \dfrac{A}{t}\)

+ Quãng đường của vật chuyển động nhanh dần đều: \(S = \dfrac{1}{2}a{t^2}\)

+ Định luật II Niu tơn: \(F = m.a\)

Lời giải chi tiết:

Khi nâng vật lên độ cao h, lực nâng F thực hiện công :

A = Fh

Chọn chiểu chuyển động của vật là chiều dương. Áp dụng định luật II Niu-tơn đối với chuyển động của vật m :

ma = F- P = F- mg

suy ra:  F = m(a + g) = 500(0,2 + 9,8) = 5000 N.

Thay \(h = {{a{t^2}} \over 2} = {{0,{{2.5}^2}} \over 2} = 2,5(m)\) , ta tìm đươc :

Công của lực nâng : A = 5000.2,5 = 12500 J.

Công suất của lực nâng :  \(P = {A \over t} = {{12500} \over 5} = 2500(W)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu
  • Bài 24.5, 24.6, 24.7, 24.8 trang 58 SBT Vật lí 10

    Giải bài 24.5, 24.6, 24.7, 24.8 trang 58 sách bài tập vật lý 10. Một học sinh đẩy một vật nặng với lực đẩy 50 N chuyển dời được 5 m. Nếu coi lực ma sát tác dụng lên vật ngược hướng với lực đẩy và có độ lớn 43 N, thì công mà học sinh thực hiện là

  • Bài 24.9, 24.10, 24.11, 24.12 trang 58,59 SBT Vật lí 10

    Giải bài 24.9, 24.10, 24.11, 24.12 trang 58,59 sách bài tập vật lý 10. Một nhà máy thuỷ điện có hồ chứa nước nằm ở độ cao 30 m so với nơi đặt các tua bin của máy phát điện. Cho biết lưu lượng nước từ hồ chảy vào các tua bin là 10000 m3/ phút và các tua bin có thể thực hiện việc biến đổi năng lượng thành điện năng với hiệu suất là 0,80. Xác định công suất của các tua bin phát điện.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.