Bài 18.1, 18.2, 18.3 trang 43 SBT Vật lí 10


Giải bài 18.1, 18.2, 18.3 trang 43 sách bài tập vật lý 10. Một thanh cứng AB, dài 7 m, có khối lượng không đáng kể, có trục quay O, hai đầu chịu 2 lực F1 và F2 (H.18.1) Cho F1 = 50 N ; F2 = 200 N và OA = 2 m. Đặt vào thanh một lực F3 hướng lên và có độ lớn 300 N để cho thanh nằm ngang. Hỏi khoảng cách OC ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

18.1.

Một thanh cứng AB, dài 7 m, có khối lượng không đáng kể, có trục quay O, hai đầu chịu 2 lực F1 và F2 (H.18.1) Cho F1 = 50 N ; F2 = 200 N và OA = 2 m. Đặt vào thanh một lực F3 hướng lên và có độ lớn 300 N để cho thanh nằm ngang. Hỏi khoảng cách OC ? 

A. 1 m.                                       B. 2 m.

C. 3 m.                                       D. 4 m.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (qui tắc momen): muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

Ta có : lực \(\overrightarrow {{F_2}} \)làm vật quay theo chiều kim đồng hồ ; lực \(\overrightarrow {{F_1}} \)và \(\overrightarrow {{F_3}} \)làm vật quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ

Áp dụng qui tắc momen lực : \({M_3} + {M_1} = {M_2}\)

\( \to {F_3}.OC + {F_1}.OA = {F_2}.OB\)

\( \to 300.x + 50.2 = 200.5\)

\( \to x = 3m\)

Chọn đáp án C

18.2.

Một thanh đồng chất AB, có trọng lượng P1 = 10 N, đầu A được gắn với tường bằng một bản lề, còn đầu B được giữ yên nhờ một sợi dây nằm ngang buộc vào tường tại C. Một vật có trọng lượng P2 = 15 N, được treo vào đầu B của thanh (H. 18.2). Cho biết AC = 1 m ; BC = 0,6 m. Lực căng T2 và T1 của hai đoạn dây lần lượt là

A. 15 N ; 15 N.               B. 15 N ; 12 N.

C. 12N; 12 N.                 D. 12 N ; 15 N.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (qui tắc momen): muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

Từ hình vẽ ta có:

Vật đứng yên : \({T_2} = {P_2} = 15N\)

Thanh AB đứng yên với A làm trục quay

\({T_2} = {T_2}.0,6 + {P_1}.0,3 = 15.0,6 + 10.0,3 = 12N\)

Chọn đáp án B

18.3.

Một thanh dài l = 1 m, khối lượng \(m = 1,5 kg\). Một đầu thanh được gắn vào trần nhà nhờ một bản lề, đầu kia được giữ bằng một dây treo thẳng đứng (H.18.3). Trọng tâm của thanh cách bản lề một đoạn d = 0,4 m. Lấy g = 10 m/s2. Lực căng của dây là:

A. 6 N.                                 B. 5 N.

C.4N.                                   D. 3 N.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (qui tắc momen): muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

hình bài 18.3 trang 43

Áp dụng qui tắc momen, ta có: \(P.OA = T.OB\)

\( \to T = P.\dfrac{{OA}}{{OB}}\)

Mà \(\dfrac{{OA}}{{OB}} = \dfrac{d}{l}\)(ta – lét)

\( \to T = 1,5.10.\dfrac{{0,4}}{1} = 6N\)

Chọn đáp án A

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài