Dựa vào hình 3, em hãy đọc tên một số dãy núi và đồng bằng lớn của châu Á.


Một số dãy núi và đồng bằng lớn của châu Á là...

Đề bài

Dựa vào hình 3, em hãy đọc tên một số dãy núi và đồng bằng lớn của châu Á.

Lời giải chi tiết

Một số dãy núi và đồng bằng lớn của châu Á là:

- Dãy núi: Dãy Thiên Sơn, dãy Cô Luân, dãy Hi-ma-lay-a, dãy U-ran,...

- Đồng bằng: ĐB Tây Xi-bia, ĐB Lưỡng Hà, ĐB Ấn Hằng, ĐB Sông Mê Công, ĐB Hoa Bắc,...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 76 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí