Dựa vào hình 1 và quả Địa cầu: Đọc tên và chỉ vị trí một số đảo, quần đảo thuộc châu Đại Dương.

Bình chọn:
4.4 trên 23 phiếu

Một số đảo, quần đảo thuộc châu Đại Dương...

Dựa vào hình 1 và quả Địa cầu: Đọc tên và chỉ vị trí một số đảo, quần đảo thuộc châu Đại Dương.


GỢI Ý LÀM BÀI

Một số đảo, quần đảo thuộc châu Đại Dương:

- Đảo Niu Ghi-nê

- Đảo Va-nu-a-tu

- Quần đảo Bi-xmác

- Quần Đảo Gin-be

Các bài liên quan: - Bài 27. Châu Đại Dương và châu Nam Cực

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu