Dựa vào hình 1 và quả Địa cầu: Cho biết lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở bán cầu Nam hay bán cầu Bắc ?


Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở bán cầu...

Đề bài

Dựa vào hình 1 và quả Địa cầu: Cho biết lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở bán cầu Nam hay bán cầu Bắc ?

Lời giải chi tiết

Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở bán cầu Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 66 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí