Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục trên thế giới.

Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu

Trong các châu lục trên thế giới, dân số châu Mĩ đứng thứ...

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục trên thế giới.


GỢI Ý LÀM BÀI

Trong các châu lục trên thế giới, dân số châu Mĩ đứng thứ 3 thế giới (941 triệu người)

Các bài liên quan: - Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo)

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu