Dựa vào bảng số liệu, hãy kê tên các dân tộc theo thứ tự địa bàn cư trú từ nơi thấp đến nơi cao.

Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Các dân tộc theo thứ tự địa bàn cư trú từ nơi thấp đến nơi cao là...

Dựa vào bảng số liệu, hãy kê tên các dân tộc theo thứ tự địa bàn cư trú từ nơi thấp đến nơi cao.

GỢI Ý LÀM BÀI

Các dân tộc theo thứ tự địa bàn cư trú từ nơi thấp đến nơi cao là:

- Dân tộc Thái ( Dưới 700m)

- Dân tộc Dao ( 700m - 1000m)

- Dân tộc Mông ( Trên 1000m)

Các bài liên quan: - Bài 2. Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn