Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết cây công nghiệp nào được trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên ?

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Theo Bảng số liệu, cây công nghiệp được trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên là...

Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết cây công nghiệp nào được trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Theo Bảng số liệu, cây công nghiệp được trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên là: Cây cao su (494 2000 ha)

Các bài liên quan: - Bài 7. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên