Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu

Bình chọn:
4.2 trên 23 phiếu
  • Nhiệm vụ nghiên cứu

    Nhiệm vụ nghiên cứu

    Yêu cầu đặt ra đối với việc dạy và học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Đối tượng nghiên cứu

    Đối tượng nghiên cứu

    Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3-2-1930. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.