Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939

Bình chọn:
4.2 trên 36 phiếu