Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945

Bình chọn:
4.7 trên 46 phiếu