ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4 trang 62 vở bài tập Địa lí 8 Bài 4 trang 62 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 4 trang 62 vở bài tập Địa lí 8, Vẽ biểu đồ phân bố dòng chảy trong năm tại trạm Sơn Tây (sông Hồng) theo bảng sô liệu dưới đây:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 63 vở bài tập Địa lí 8 Bài 1 trang 63 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 63 vở bài tập Địa lí 8, Tìm trên bản đồ treo tường (hoặc Átlat Địa Lí Việt Nam) các thành phố, thị xã nằm ven bờ sông Hồng, sông Tiền, sông Hậu và ghi vào bảng sau:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 64 vở bài tập Địa lí 8 Bài 3 trang 64 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 64 vở bài tập Địa lí 8, Nêu những biện pháp lớn đã được nhân dân ta thực hiện để phòng chống lũ lụt ở các đồng bằng lớn:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 64 vở bài tập Địa lí 8 Bài 2 trang 64 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 64 vở bài tập Địa lí 8, Điền vào bảng sau các nội dung phù hợp:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 65 vở bài tập Địa lí 8 Bài 1 trang 65 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 65 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào bảng 35.1 SGK, hãy vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu vực:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 65 vở bài tập Địa lí 8 Bài 2 trang 65 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 65 vở bài tập Địa lí 8, Xác định mùa mưa và mùa lũ theo chỉ tiêu vượt trung bình:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 67 vở bài tập Địa lí 8 Bài 1 trang 67 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 67 vở bài tập Địa lí 8, Vẽ các mũi tên và điền nội dung phù hợp để hoàn thành sơ đồ về các nhân tố hình thành đất Việt Nam.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 67 vở bài tập Địa lí 8 Bài 2 trang 67 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 67 vở bài tập Địa lí 8, a) Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính nước ta theo bảng số liệu sau: b) Nhận xét:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 68 vở bài tập Địa lí 8 Bài 4 trang 68 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 4 trang 68 vở bài tập Địa lí 8, Hãy giải thích câu tục ngữ: “Khoai đất lạ, mạ đất quen”.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 68 vở bài tập Địa lí 8 Bài 3 trang 68 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 68 vở bài tập Địa lí 8, Hãy điền vào bảng sau các nội dung phù hợp:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 69 vở bài tập Địa lí 8 Bài 5 trang 69 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 5 trang 69 vở bài tập Địa lí 8, Nối nội dung bên phải với nội dung bên trái để thấy xu hướng biến động (tăng hoặc giảm) trong việc sử dụng đất ở nước ta hiện nay.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 69 vở bài tập Địa lí 8 Bài 1 trang 69 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 69 vở bài tập Địa lí 8, Vẽ mũi tên và điển các nội dung phù hợp để hoàn thành sơ đồ sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 70 vở bài tập Địa lí 8 Bài 2 trang 70 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 70 vở bài tập Địa lí 8, Hãy điền vào bảng sau các nội dung phù hợp:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 71 vở bài tập Địa lí 8 Bài 1 trang 71 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 71 vở bài tập Địa lí 8, Hãy nối tên một số loài cây ở ô bên phải sao cho phù hợp với giá trị sử dụng ở ô bên trái.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 71 vở bài tập Địa lí 8 Bài 2 trang 71 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 71 vở bài tập Địa lí 8, Kể tên một số loại sản phẩm phục vụ con người được sản xuất từ động vật.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 71 vở bài tập Địa lí 8 Bài 3 trang 71 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 71 vở bài tập Địa lí 8, Điền vào ô trống của sơ đồ sau một số nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên sinh vật nước ta:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 72 vở bài tập Địa lí 8 Bài 4 trang 72 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 4 trang 72 vở bài tập Địa lí 8, Cho bảng số liệu sau: a) Vẽ biểu đồ thể hiện độ che phủ rừng ở nước ta qu các năm

Xem chi tiết
Bài 1 trang 73 vở bài tập Địa lí 8 Bài 1 trang 73 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 73 vở bài tập Địa lí 8, Điền các nội dung phù hợp vào sơ đồ sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 75 vở bài tập Địa lí 8 Bài 2 trang 75 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 74 vở bài tập Địa lí 8, Tính chất nền tảng của thiên nhiên Việt Nam là:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 74 vở bài tập Địa lí 8 Bài 3 trang 74 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 74 vở bài tập Địa lí 8, Điền các nội dung thích hợp để hoàn thành bảng sau:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài