XI. Châu Á

Bình chọn:
4 trên 17 phiếu
Bài 1 trang 4 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 4 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát Lược đồ vị trí địa lý châu Á trên Địa Cầu dưới đây cho biết: a) Châu Á kéo dài trên khoảng bao nhiêu vĩ độ? b) Châu Á kéo dài trên khoảng bao nhiêu kinh độ? c) Châu Á giáp những đại dương nào? d) Châu Á giáp các châu lục nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 5 vở bài tập Địa lí 8, Điền vào lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á dưới đây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 6 vở bài tập Địa lí 8

Dựa vào lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, hãy cho biết: a) Các loại khoáng sản chủ yếu ở châu Á. b) Khu vực tập trung nhiều dầu mỏ, khí đốt ở châu Á là: A. Đông và Bắc Á. B. Đông Nam Á. C. Nam Á. D. Tây Nam Á. E. Trung Á.

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 6 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, hãy tìm ra những nội dung thể hiện đặc điểm của địa hình châu Á và ghi tiếp vào các câu dưới đây:

Xem lời giải

Bài 5 trang 7 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 5 trang 7 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào Lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, hãy ghi tên các con sông chính chảy trên mỗi đồng bằng lớn ở châu Á vào bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 1 trang 7 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 7 vở bài tập Địa lí 8, Điền vào bảng dưới đây đặc điểm chủ yếu của các kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á.

Xem lời giải

Bài 2 trang 8 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 8 vở bài tập Địa lí 8, Châu Á có khí hậu đa dạng vì:

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 8 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây, hãy cho biết mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 9 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, hãy tìm các thông tin cần thiết và ghi vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 9 vở bài tập Địa lí 8, Đánh dấu x vào cột thích hợp để thấy mối quan hệ giữa đới cảnh quan và đới khí hậu tương ứng ở châu Á.

Xem lời giải

Bài 3 trang 10 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 10 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 3.1 SGK và dựa vào vốn hiểu biết, hãy giải thích:

Xem lời giải

Bài 4 trang 10 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 4 trang 10 vở bài tập Địa lí 8, Nêu thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á đối với đời sống con người.

Xem lời giải

Bài 5 trang 10 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 5 trang 10 vở bài tập Địa lí 8, Rừng tự nhiên ở châu Á hiện nay còn lại rất ít, chủ yếu do:

Xem lời giải

Bài trang 11 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài trang 11 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào hình 4.1 và 4.2 SGK, hãy xác định các trung tâm áp thấp, áp cao trên lục địa châu Á và trên các đại dương bao quanh, xác định hướng gió chính theo từng khu vực. Ghi kết quả vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 vở bài tập Địa lí 8

Cho bảng số liệu sau: Dân số châu Á (năm 2015) bằng bao nhiêu % dân số thế giới. Đứng hàng thứ mấy trong các châu lục.

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 vở bài tập Địa lí 8

a) Hãy vẽ các mũi tên vào sơ đồ dưới đây để biểu hiện các khu vực phân bố chủ yếu của các chủng tộc ở châu Á. b) Người Việt Nam thuộcchủng tộc nào.

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 12 vở bài tập Địa lí 8, Hãy điền vào bảng dưới đây các thông tin cần thiết về các tôn giáo chính ở châu Á.

Xem lời giải

Bài 4 trang 13 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 4 trang 13 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ đường biểu diễn và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á giai đoạn 1800 – 2015.

Xem lời giải

Bài 5 trang 13 vở bài tập Địa lí 8

Hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số châu Á đã giảm thấp hơn mức trung bình của thế giới, nguyên nhân chủ yếu do

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 14 vở bài tập Địa lí 8, a) Ghi tên các thành phố ở bảng 6.1 SGK vào lược đồ dưới đây. b) Các thành phố lớn ở châu Á thường tập trung tại các khu vực ……….. Có sự phân bố như vậy, vì …………………………………………………………………………………

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất