XII. TỔNG KẾT ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA LÍ CÁC CHÂU LỤC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 39 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 39 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 19.1 SGK, hãy điền tên của các dãy núi, sơn nguyên và đồng bằng chính của các châu lục vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 40 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 40 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 19.1 và hình 19.2 SGK, hãy cho biết: các núi lửa được phân bố chủ yếu ở nơi:

Xem lời giải

Bài 3 trang 40 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 40 vở bài tập Địa lí 8, Hãy cho biết các sự vật, hiện tượng dưới đây là kết quả tác động của nội lực hay ngoại lực (Đánh dấu X vào cột có nội dung phù hợp).

Xem lời giải

Bài 1 trang 40 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 40 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 20.1 và hình 20.2 SGK, xác định những đới khí hậu nào có ở các châu lục?

Xem lời giải

Bài 2 trang 41 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 41 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 20.2 SGK, vẽ các mũi tên nối ô bên trái với ô bên phải để xác định các kiểu khí hậu tương ứng với các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.

Xem lời giải

Bài 3 trang 41 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 41 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 20.4 SGK, vẽ các mũi tên nối ô bên trái với ô bên phải để xác định đới khí hậu tương ứng với các cảnh quan trong hình.

Xem lời giải

Bài 4 trang 42 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 4 trang 42 vở bài tập Địa lí 8, Hãy điền tên các thành phần tự nhiên cấu tạo nên vỏ Trái Đất và vẽ các mũi tên để hoàn chỉnh sơ đồ sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 42 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 42 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 21.1 SGK và dựa vào kiến thức đã học, cho biết hoạt động nông nghiệp đã làm cảnh quan tự nhiên thay đổi như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 43 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 21.4 SGK , tính toán và điền nội dung thích hợp vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 43 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 43 vở bài tập Địa lí 8, Để bảo vệ môi trường, con người cần: A. giảm bớt tốc độ khai thác tài nguyên thiên nhiên. B. hành động phù hợp với sự phát triển bền vững của môi trường. C. hạn chế tốc độ phát triển kinh tế. D. tất cả đều đúng.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác