Bài 1. Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản châu Á

Bình chọn:
4.4 trên 68 phiếu
Bài 1 trang 4 vở bài tập Địa lí 8 Bài 1 trang 4 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 4 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát Lược đồ vị trí địa lý châu Á trên Địa Cầu dưới đây cho biết: a) Châu Á kéo dài trên khoảng bao nhiêu vĩ độ? b) Châu Á kéo dài trên khoảng bao nhiêu kinh độ? c) Châu Á giáp những đại dương nào? d) Châu Á giáp các châu lục nào?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 5 vở bài tập Địa lí 8 Bài 2 trang 5 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 5 vở bài tập Địa lí 8, Điền vào lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á dưới đây:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 6 vở bài tập Địa lí 8 Bài 4 trang 6 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 4 trang 6 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, hãy cho biết: a) Các loại khoáng sản chủ yếu ở châu Á

Xem chi tiết
Bài 3 trang 6 vở bài tập Địa lí 8 Bài 3 trang 6 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 6 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, hãy tìm ra những nội dung thể hiện đặc điểm của địa hình châu Á và ghi tiếp vào các câu dưới đây:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 7 vở bài tập Địa lí 8 Bài 5 trang 7 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 5 trang 7 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào Lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, hãy ghi tên các con sông chính chảy trên mỗi đồng bằng lớn ở châu Á vào bảng dưới đây:

Xem chi tiết


Gửi bài