ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 44 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 44 vở bài tập Địa lí 8, a) Việt Nam nằm ở châu lục: …., thông ra đại dương …………………..

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 44 vở bài tập Địa lí 8, Điền vào ô trống các nội dung cần thiết.

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 44 vở bài tập Địa lí 8, Viết những đổi mới của quê hương em trong những năm gần đây? (Ví dụ: TP. Hà Nội)

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 1 trang 45 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 45 vở bài tập Địa lí 8, Hãy điền tên các điểm cực trên phần đất liền Việt Nam vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 45 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào bảng trên, tính toán và ghi kết quả vào các khoảng trống trong câu dưới đây:

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 45 vở bài tập Địa lí 8, Hãy nối các số liệu ở ô bên phải tương ứng với các tiêu chí ở ô bên trái sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 46 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 5 trang 46 vở bài tập Địa lí 8, Đặc điểm nào dưới đây không phù hợp với vị trí địa lí tự nhiên nước ta?

Xem lời giải

Bài 4 trang 46 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 4 trang 46 vở bài tập Địa lí 8, Điền các địa danh thích hợp (tỉnh, thành phố) vào bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 1 trang 47 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 47 vở bài tập Địa lí 8, Điền các nội dung phù hợp để hoàn chỉnh sơ đồ sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 47 vở bài tập Địa lí 8, Hãy điền nội dung phù hợp để hoàn thành sơ đồ sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 47 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 47 vở bài tập Địa lí 8, Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của Biển Đông ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 48 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 48 vở bài tập Địa lí 8,Hãy điền vào bảng sau các nội dung thể hiện đặc điểm của các giai đoạn lớn trong lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 2 trang 48 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 48 vở bài tập Địa lí 8, Hoàn chỉnh sơ đồ sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 49 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 49 vở bài tập Địa lí 8, Loài người xuất hiện trên Trái Đất vào giai đoạn

Xem lời giải

Bài 1 trang 49 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 49 vở bài tập Địa lí 8, Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của khoáng sản Việt Nam?

Xem lời giải

Bài 2 trang 49 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 49 vở bài tập Địa lí 8, Điền các nội dung thích hợp vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 50 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 50 vở bài tập Địa lí 8, Cần khai thác hợp lí và bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở nước ta không phải vì:

Xem lời giải

Bài 1 trang 50 vở bài tập Địa lí 8

a) Xác định vị trí địa phương em đang sống và ghi vào ô sau: b) Xác định tên, toạ độ các điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây của lãnh thổ phần đát liền nước ta, ghi vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 51 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 51 vở bài tập Địa lí 8, a) Dựa vào bản đồ hành chính hiện nay, lập bảng thống kê các tỉnh và thành phố theo mẫu sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 51 vở bài tập Địa lí 8, Căn cứ vào lược đồ khoáng sản Việt Nam hình 26.1 SGK ( hoặc trong Atlat địa lí Việt Nam), vẽ lại các kí hiệu và ghi nơi phân bố của 10 loại khoáng sản chính ở nước ta vào bảng dưới đây:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác