ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 75 vở bài tập Địa lí 8 Bài 1 trang 75 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 75 vở bài tập Địa lí 8, Xác định tuyến cắt A – B trên hình 40.1 SGK.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 75 vở bài tập Địa lí 8 Bài 2 trang 75 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 75 vở bài tập Địa lí 8, Đọc lát cắt. a) Về đất, đá b) Về khí hậu c) Về thực vật

Xem chi tiết
Bài 3 trang 76 vở bài tập Địa lí 8 Bài 3 trang 76 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 76 vở bài tập Địa lí 8, Tổng hợp điều kiện địa lý tự nhiên theo ba khu vực trên thành báo cáo:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 77 vở bài tập Địa lí 8 Bài 1 trang 77 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 77 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào hình 41.1 SGK, xác định vị trí địa lý và giới hạn của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 77 vở bài tập Địa lí 8 Bài 2 trang 77 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 77 vở bài tập Địa lí 8, Tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ không phải do:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 77 vở bài tập Địa lí 8 Bài 3 trang 77 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 77 vở bài tập Địa lí 8, Điền tên các cánh cung núi, các sơn nguyên và các hệ thống sông lớn của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ vào bảng.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 78 vở bài tập Địa lí 8 Bài 4 trang 78 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 4 trang 78 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào bảng 41.1 SGK, vẽ biểu đồ khí hậu của ba trạm Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 79 vở bài tập Địa lí 8 Bài 5 trang 79 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 5 trang 79 vở bài tập Địa lí 8, Điền tên và nơi phân bố của một số khoáng sản nổi bật, một số cảnh quan đẹp nổi tiếng của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ vào bảng.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 79 vở bài tập Địa lí 8 Bài 1 trang 79 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 79 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào hình 42.1 SGK, xác định vị trí địa lý và giới hạn của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 80 vở bài tập Địa lí 8 Bài 2 trang 80 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 80 vở bài tập Địa lí 8, Nối nội dung ở bên trái với nội dung ở các ô bên phải sao cho phù hợp.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 80 vở bài tập Địa lí 8 Bài 3 trang 80 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 80 vở bài tập Địa lí 8, So với miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, mùa đông ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ đến muộn và kết thúc sớm hơn, do:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 80 vở bài tập Địa lí 8 Bài 4 trang 80 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 4 trang 80 vở bài tập Địa lí 8, Đánh các mũi tên để hình thành sơ đồ về tác động giữa các hợp phần tự nhiên trong miền.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 81 vở bài tập Địa lí 8 Bài 5 trang 81 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 5 trang 81 vở bài tập Địa lí 8, Nổi lên hàng đầu trong tài nguyên của miền là:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 81 vở bài tập Địa lí 8 Bài 1 trang 81 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 81 vở bài tập Địa lí 8, Điền tên các khu vực của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ vào sơ đồ.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 81 vở bài tập Địa lí 8 Bài 2 trang 81 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 81 vở bài tập Địa lí 8, - Sắp xếp các cao nguyên sau theo thứ tự từ Bắc vào Nam: Đăk Lăk, Kon Tum, Plây Ku, Di Linh, Lâm Viên.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 82 vở bài tập Địa lí 8 Bài 3 trang 82 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 82 vở bài tập Địa lí 8, Nối nội dung ở ô bên trái với các nội dung ở ô bên phải sao cho phù hợp:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 82 vở bài tập Địa lí 8 Bài 4 trang 82 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 4 trang 82 vở bài tập Địa lí 8, So sánh ba miền tự nhiên Việt Nam theo bảng sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 84 vở bài tập Địa lí 8 Bài 5 trang 84 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 5 trang 84 vở bài tập Địa lí 8, Lập bảng chú giải cho lược đồ sau:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 85 vở bài tập Địa lí 8 Bài 1 trang 85 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 85 vở bài tập Địa lí 8, Tên địa điểm:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 85 vở bài tập Địa lí 8 Bài 2 trang 85 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 85 vở bài tập Địa lí 8, Vị trí địa lí:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài