Giải bài 1 trang 65 vở bài tập Địa lí 8


Giải bài 1 trang 65 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào bảng 35.1 SGK, hãy vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu vực:

Đề bài

Dựa vào bảng 35.1 SGK, hãy vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu vực:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ biểu đồ.

Lời giải chi tiết

CHẾ ĐỘ MƯA VÀ CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY CỦA LƯU VỰC SÔNG HỒNG VÀ LƯU VỰC SÔNG GIANH

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí