Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 3


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Toán lớp 3

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Các đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A) km, dam, hm, m, cm, dm, mm.

B) km, hm, dam, m, dm, cm, mm.

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

4dam + 14m = ……. ?

18m ☐            54m  ☐           44m  ☐

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Một đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 96km, đến nay họ đã sửa được \(\dfrac{1}{3}\) đoạn đường đó. Hỏi còn lại bao nhiêu ki-lô-mét đường chưa sửa?

A) 32km          B) 40km          C) 64km

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) 5m 6dm × 4 > 224dm  ☐

b) 5m 6dm × 4 = 224dm  ☐

c) 5m 6dm × 4 < 224dm  ☐

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

 

Hình tứ giác ABCD có:

a) Góc vuông đỉnh A cạnh AB, AD  ☐

b) Góc vuông đỉnh D cạnh BC, BA  ☐

c) Góc không vuông đỉnh B cạnh BA, BC  ☐

d) Góc không vuông đỉnh C cạnh CD, DA  ☐

Câu 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

2km = …… hm

5hm = ……. dam

7dam = ……. m

2m 5dm = ……. dm

3dam 6m = ……. m

9cm 6mm = ……. mm

Câu 7. Đoạn đường thứ nhất dài 48km. Đoạn đường thứ hai dài gấp đôi đoạn đường thứ nhất, đoạn đường thứ ba dài bằng \(\dfrac{1}{4}\) đoạn đường thứ hai. Hỏi đoạn đường thứ ba dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 8. Tính (theo mẫu)

Mẫu: 5m + 5cm = 500cm + 5cm = 505cm

a) 4m + 3cm =

b) 7m + 7dm =

c) 9dam + 9m =

d) 12 hm – 8dam =

e) 3km – 3dam =

Câu 9. Hãy dùng ê-ke vẽ một góc vuông có đỉnh A.

 

Câu 10. Viết số vào chỗ chấm

Lời giải

Câu 1.

Phương pháp giải :

Nhẩm lại bảng đơn vị đo độ dài đã học theo thứ tự từ đơn vị ki-lô-mét về đơn vị mi-li-mét.

Cách giải :

Các đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé là : km, hm, dam, m, dm, cm, mm.

Đáp án cần chọn là B.

Câu 2. 

Phương pháp giải :

- Đổi 4dam về đơn vị mét.

- Thực hiện phép cộng hai số rồi viết đơn vị mét vào sau kết quả vừa tính được.

Cách giải :

4dam + 14m = 40m + 14m = 54m

Cần điền vào ô trống lần lượt là : S; Đ; S.

Câu 3. 

Phương pháp giải :

- Tìm độ dài đoạn đường đã sửa : Lấy độ dài của cả đoạn đường chia cho 3.

- Tìm độ dài đoạn đường còn lại : Lấy độ dài đoạn đường ban đầu trừ đi độ dài đoạn đường đã sửa vừa tìm được.

Cách giải :

Đội công nhân sửa được đoạn đường dài là :

        96 : 3 = 32 (km)

Còn lại số ki-lô-mét đường chưa sửa là :

        96 - 32 = 64 (km)

               Đáp số : 64km. 

Đáp án cần chọn là C) 64km.

Câu 4.

Phương pháp giải :

- Đổi các số về cùng một đơn vị rồi thực hiện phép tính nhân.

- Điền Đ hoặc S thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

Ta có : 5m 6dm x 4 = 56dm x 4 = 224 (dm).

Cần điền vào các ô trống lần lượt là : a) S;    b) Đ;     c) S.

Câu 5.

Phương pháp giải :

 Xác định đỉnh và cạnh của các góc vuông trong hình đã cho rồi điền Đ hoặc S vào ô trống.

Cách giải :

Quan sát hình vẽ, cần điền vào các ô trống lần lượt là :

a) Đ           b) S            c) Đ           d) S.

Câu 6. 

Phương pháp giải :

 Nhẩm bảng đơn vị đo độ dài rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

2km = 20 hm

5hm = 50 dam

7dam = 70 m

2m 5dm = 25 dm

3dam 6m = 36 m

9cm 6mm = 96 mm

Câu 7. 

Phương pháp giải :

- Độ dài đoạn đường thứ hai bằng độ dài đoạn đường thứ nhất nhân với 2.

- Độ dài đoạn đường thứ ba bằng độ dài đoạn đường thứ hai chia cho 4.

Cách giải :

Đoạn đường thứ hai dài số ki-lô-mét là:

     \(48 \times 2 = 96\) (km)

Đoạn đường thứ ba dài số ki-lô-mét là:

      \(96:4 = 24\) (km)

                Đáp số: 24km.

Câu 8.

Phương pháp giải :

- Đổi các số về cùng một đơn vị.

- Thực hiện phép cộng các số rồi viết thêm đơn vị độ dài vào sau kết quả vừa tìm được.

Cách giải :

a) 4m + 3cm = 400cm + 3cm = 403cm

b) 7m + 7dm = 70dm + 7dm = 77dm

c) 9dam + 9m = 90m + 9m = 99m

d) 12 hm – 8dam = 120dam – 8dam = 112dam

e) 3km – 3dam = 300dam – 3dam = 297dam

Câu 9.

Phương pháp giải :

- Đặt đỉnh góc vuông của thước trùng với đỉnh của góc cần vẽ; một cạnh góc vuông của thước trùng với cạnh đã cho.

- Giữ nguyên vị trí của thước, dùng bút chì vẽ một đoạn thẳng từ đỉnh của góc dọc theo cạnh góc vuông còn lại của thước.

Cách giải :


Câu 10.

Phương pháp giải :

 Tìm các góc vuông có trong mỗi hình, đếm số lượng rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.